Hjem

Ph.d.-utdanning

Trykking og publisering

Avhandlingen skal gjøres offentlig tilgjengelig før disputasen og for publikum som deltar på disputasen. Dette skjer vanligvis ved at trykte eksemplarer blir tilgjengeliggjort.

UiB har en rammeavtale med Skipnes Kommunikasjon for trykking av doktoravhandlingens endelige versjon; eksemplarer som går til disputaslokalet og biblioteker. Gjennom å følge deres prosedyrer er man sikret et skreddersydd resultat i tråd med UiB sin mal for avhandlinger.

Om du er klar for å få trykt avhandlingen, kan du gå til Skipnes sin hjemmeside. Her kan man foreta online bestilling, opplasting og finne detaljerte råd om trykkeprosessen.

Hvis du ennå ikke er klar for endelig trykking, vil vi likevel anbefale at du ser gjennom rådene under. Det kan være vel verdt å gjøre bevisste valg om format tidlig i skriveprosessen. 

Mal for avhandling

UiB og Skipnes har utarbeidet en mal som viser anbefalt format og innholdselementer for avhandlingen. Malen er å finne på Skipnes sin hjemmeside. Malen er enkel og med få regler og uten makroer eller andre automatiske funksjoner. Det forutsettes ikke at kandidatene har tilgang til spesiell programvare eller ferdigheter i avansert tekstbehandling.

De aller fleste doktoravhandlinger trykkes i bokformat 17 x 24 cm, men skrives i sidestørrelse A4. For å kompensere for dette er skriftstørrelsen i brødtekst satt til 13pt og linjeavstand satt til 1,5 i malen. Det er for å sikre at teksten har god lesbarhet når dokumentet senere krympes fra A4 til bokformat.

Omslag, tittelark og kolofonside styres av egne maler og genereres når du legger inn bestilling på websiden til trykkeriet Skipnes. Her er eksempel på omslag, tittelark og kolofonside.

Om bildekvalitet

Det er viktig at bilder som brukes i avhandlingen har høy nok kvalitet for trykking. Ved bestilling hos trykkeriet foretas en automatisert sjekk av bildekvalitet, og bilder med for lav kvalitet blir avvist. Det er likevel viktig å ha et bevisst forhold til kvalitet før du skal trykke avhandlingen. Under følger derfor noen råd. 

Teknisk kvalitet på bilder måles best i ppi (pixels per inch). Bruker du et bilderedigeringsprogram vil du kunne se ppi for bildene du ønsker å bruke. Hvis du limer inn et bilde i avhandlingen din, som ofte skrives i et A4-format, bør bildet være minst 200 ppi.
Her er noen eksempler på ulike bildestørrelser og det antallet piksler som er tilfredsstillende i A4-format:
Hvis du for eksempel vil fylle hele siden (tekstområdet), blir bildet 16 x 24 cm (w x h). Det må da inneholde 1260 x 1890 piksler (b x h).
Skal du bruke et mindre bilde, f.eks. 5 x 4 cm (b x h), er det nok med 315 x 395 piksler. 
Avhandlinger skaleres ned fra A4 til bokformat (17 x 24 cm) ved trykking. Et bilde som har 200 ppi i A4, vil få rundt 250 ppi i bokformat. 250 ppi regnes som kurant kvalitet for trykking, men også bilder med lavere kvalitet kan fungere greit. De nedre grensene for antall piksler er fleksible, med andre ord.

Noen tips om bildebruk: Unngå å skalere opp små bilder, det reduserer kvaliteten. Bruker du jpg-bilder, bør de være lagret med høy kvalitet, dvs med lite komprimering. Filstørrelsen sier nødvendigvis ikke så mye om bildekvaliteten siden ulike filformater kan ha ulik grad av komprimering. Selv om et bilde har nok piksler, kan det likevel se dårlig ut. Dette kan skje ved at det er mye komprimert. Det kan også være at et lite bilde har blitt skalert opp og fått lagt til flere piksler. Bildet kan da bli grumsete.

Grafikk og figurer

Vi anbefaler å lage .png av vektorgrafikk, fordi strektykkelser, fargekoding og transparente farger kan føre til skuffende trykkresultat. Vi anbefaler også at disse blir laget i et størrelsesforhold 1:1 og med minst 200ppi i oppløsning, som nevnt over. Ta kontakt med support hos Skipnes hvis noe er uklart.

Punkter og streker (f.eks. figurer) bør ikke ha mindre tykkelse enn 0,5 pt.

Referansehåndtering

Ph.d.-kandidater ved UiB har tilgang til referansehåndteringsverktøyene EndNote, EndNote online og Reference Manager. Vennligst se Universitetsbiblioteket sin hjemmeside om emnet.

Opphavsrettigheter og publisering

Dersom man skal trykke tidligere publiserte artikler som en del av avhandlingen, må man informere utgiver om dette. Generelt er det likevel slik at det ikke kan legges restriksjoner på offentliggjøring av doktorgradsavhandlinger. 

For mer informasjon om opphavsrett og publisering anbefaler vi denne informasjonen fra Universitetsbiblioteket.

Tilgjengeliggjøring i BORA

UiB oppfordrer doktorgradskandidatene til å tilgjengeliggjøre sine avhandlinger i BORA (Bergen Open Research Archive) dersom tilgjengliggjøring ikke kommer i konflikt med annen publisering. Universitetsbiblioteket tar kontakt med alle kandidater med tilbud om tilgjengeliggjøring i BORA. Det er også mulig å ta kontakt med BORA for å få lagt ut avhandlingen før disputas.