Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Nye deltakere i Polyfon

Vil dere bli deltakere i klynga?

Polyfon-deltaking handler om å være med på å løfte et løfterikt men uferdig felt og sjøl bli løfta av et faglig fellesskap. Her finner du informasjon om muligheter ved, erfaringer med og vilkår for klyngedeltaking.

UiBs viserektor under Polyfon-konferansen 2023
Polyfon-konferansen er en viktig arena for erfaringsdeling og kunnskapsformidling i klynga. Her ser vi UiBs viserektor Gottfried Greve under åpning av konferansen i 2023.
Foto/ill.:
Julie Amilien Simon, Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi (UiB)

Hovedinnhold

Kunnskapsklynga Polyfon bygger et nasjonalt samarbeid om musikk som ressurs for helse, livskvalitet og samfunnsdeltaking. Klynga arbeider med tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling, der brukermedvirkning og samskaping er sentrale verdier.

Polyfon er koordinert av Griegakademiet (UiB) og åpen for klyngedeltakere fra hele landet. Både kommuner, helseforetak, akademiske institusjoner og andre aktører kan være med. Klynga samarbeider også med nasjonale organisasjoner og kompetansemiljø. For en oversikt over hvem som er med og hvem vi samarbeider med per i dag, se her

Her følger litt informasjon om muligheter for og erfaringer med klyngedeltaking. I faktaboksen til høyre har vi lagt inn informasjon om vilkår for klyngedeltaking og også kontaktinformasjon.

Hvorfor musikkterapi?

Kommuner, helseforetak og private/privat-ideelle aktører som vurderer etablering og utvikling av musikkterapitilbud kan finne mye nyttig informasjon på Polyfons ressurssider, bl.a. klyngas lenkesamling og kunnskapsbeskrivelser.

Hvilke muligheter gir klyngedeltakelse?

1) Muligheter til å påvirke:

  • være med på å forme og utvikle et nytt fagfelt som det er økende behov og interesse for
  • være med og utvikle nye tilbud som gir rom for ressursorientert deltaking og samskaping

2) Muligheter til å styrke kvalitet og omfang i egen fagaktivitet:

  • motta råd og faglig støtte til planarbeid, prosjekt- og utviklingsarbeid
  • delta i nettverk og faglige fellesskap der en kan «spille hverandre gode»
  • få tilgang til klyngas prosjektmidler og formidlingsstøtte
  • øke egne muligheter til å generere eksterne prosjektinntekter.


Erfaringer fra ulike aktører:

Hva er deltakererfaringer med musikkterapi? Se WHOs video om Arve:

 

Arts and health stories: Arve

Produsent:
WHO Regional Office for Europe