Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
RESSURSSIDE

Kunnskapsbeskrivingar

Polyfons kunnskapsbeskrivingar er utforma av ekspertar på ulike praksisfelt og samanfattar forskingsinformert kunnskap på feltet. Målet er å stimulere forskingsinformert praksisutvikling og praksisrelevant forsking.

puslespelbitar
Polyfons kunnskapsbeskrivingar hjelper deg til å setje saman meir oversiktlege bilde av kunnskap på aktuelle praksisfelt.
Foto/ill.:
Hans Peter Gauster, Unsplash

Hovedinnhold

Her har vi samla kunnskapsbeskrivingar på ulike praksisfelt. Gje oss gjerne innspel til vidare utvikling av denne ressurssida.