Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
MENTAL HELSE OG POLYFON

Felles løft for åpenhet og bedre helse

Mental Helse og Polyfon inngår et strategisk samarbeid. Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseutfordringer og et bedre helsetilbud for alle. Samarbeidsavtalen med Polyfon peker på informasjonsarbeid, undervisning og forsking som mulige samarbeidsområder.

Brikker som faller på plass
Psykiske lidelser er en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge i dag. Mental Helse og Polyfon vil samarbeide om å gjøre musikkterapitilbud mer tilgjengelige i hele landet.
Foto/ill.:
Vardan Papiki på Unsplash

Hovedinnhold

Strategisk samarbeid

Polyfon og Mental Helse er enige om å inngå et strategisk samarbeid:

  1. For å gjøre musikkterapi og musikk som helseressurs tilgjengelig for mennesker med psykiske helseutfordringer som ønsker og trenger det.
  2. For å øke Polyfon sine medlemmers kunnskap om Mental Helse sine tjenester, forebyggende prosjekter, som brukermedvirkere og Mental helse sine landsdekkende lokallag.
  3. For å bidra til at helsevesenet legger vekt på brukermedvirkning, recovery og bredde i be­handlingstilbud, med anerkjennelse av at mennesker er kulturelle og kreative vesener.

I det strategiske samarbeidet skal begge parter sitte igjen med en opplevelse av at samarbeidet gir verdi. Psykiske lidelser er en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge i dag. For noen kan musikkterapi gi nye muligheter, men det er et godt stykke igjen før det er en likeverdig tilgang til musikkterapi i de ulike delene av landet.

Samarbeidet skal bidra til utvikling av kunnskap om og tilrettelegging for praksiser som gir en god bruk av musikkterapi som helseressurs i samfunnet, med kunnskapsinformerte tjenester og god brukermedvirkning. Polyfons koordinator for brukermedvirkning, Kristianne Ervik har bidratt aktivt i prosessen med å etablere det samarbeidet mellom Mental Helse og Polyfon. 

– Musikkterapi i den ordinære behandlingen i hele landet

Fagsjef i Mental Helse, Jon Fabritius, sier i en kommentar:

«Mental Helse er glad for samarbeidsavtalen med Polyfon. Musikkterapi er en behandlingsform der pasientene blir sett som et helt, likeverdig menneske. Musikkterapi styrker det ordinære behandlingstilbudet og er frivillig, god behandling. Musikkterapi er et spesielt viktig supplement til de menneskene som blir behandlet under tvang og der ordene kan forsvinne. Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser anbefaler bruk av musikkterapi. Mental Helse støtter Helsedirektoratet sine retningslinjer og ønsker at musikkterapi skal være tilgjengelig for de pasientene som ønsker det i den ordinære behandlingen over hele landet. Vi ser frem til videre samarbeid.»

Polyfons leder, Brynjulf Stige, sier i en kommentar:

«Dette har vi tro på. God kontakt med bruker- og interesseorganisasjoner er viktig for ei kunnskapsklynge som Polyfon, og samarbeidet med en så tydelig organisasjon som Mental Helse vil bety mye i arbeidet med å legge til rette for en mer systematisk og kunnskapsinformert bruk av musikkterapi og musikk som helseressurs i Norge.»

Mental Helse er glad for samarbeidsavtalen med Polyfon. Musikkterapi er en behandlingsform der pasientene blir sett som et helt, likeverdig menneske. Musikkterapi styrker det ordinære behandlingstilbudet og er frivillig, god behandling.