Hjem
Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i “stordata’ens tidsalder
MeCIn

Hvordan samlet vi inn data?

I MeCIn-prosjektet brukte vi flere ulike metoder og studerte ulike grupper for å forstå deres offentlige tilknytning.

illustration photo
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I MeCIn-prosjektet brukte vi flere ulike metoder og studerte ulike grupper for å forstå deres offentlige tilknytning. Hoveddatainnsamlingen besto av to runder med kvalitative intervju og en dagbokperiode, som vi fikk 50 informanter til å delta i, samt en større spørreundersøkelse gjennomført med et representativt utvalg av den norske befolkningen. Prosjektets intervjuguider til de to rundene med intervjuer, dagbokspørsmålene og spørreskjemaet for befolkningsundersøkelsen er her tilgjengelig. Alle disse datainnsamlingene ble gjennomført i 2016-2017. Brita Ytre-Arne var ansvarlig for intervjuene og dagboken, mens Jan Fredrik Hovden var ansvarlig for spørreundersøkelsen.

Mer informasjon om metodene vi brukte, erfaringene vi gjorde oss og de empiriske funnene finnes i boka Informerte borgere?, der det er et eget Metodevedlegg.