Home
Media, Culture and Public Connection: Freedom of Information in “the Age of Big Data”

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
MeCIn

Hvordan samlet vi inn data?

I MeCIn-prosjektet brukte vi flere ulike metoder og studerte ulike grupper for å forstå deres offentlige tilknytning.

illustration photo
Photo:
Colourbox

Main content

I MeCIn-prosjektet brukte vi flere ulike metoder og studerte ulike grupper for å forstå deres offentlige tilknytning. Hoveddatainnsamlingen besto av to runder med kvalitative intervju og en dagbokperiode, som vi fikk 50 informanter til å delta i, samt en større spørreundersøkelse gjennomført med et representativt utvalg av den norske befolkningen. Prosjektets intervjuguider til de to rundene med intervjuer, dagbokspørsmålene og spørreskjemaet for befolkningsundersøkelsen er her tilgjengelig. Alle disse datainnsamlingene ble gjennomført i 2016-2017. Brita Ytre-Arne var ansvarlig for intervjuene og dagboken, mens Jan Fredrik Hovden var ansvarlig for spørreundersøkelsen.

Mer informasjon om metodene vi brukte, erfaringene vi gjorde oss og de empiriske funnene finnes i boka Informerte borgere?, der det er et eget Metodevedlegg.