Hjem
WAIT-prosjektet

Forskere

WAIT-prosjektets forskere kommer fra forskjellige disipliner, i hovedsak sosialantropologi, sosiologi, juridiske studier, kjønnsforskning, filosofi og samfunnsgeografi.

Hovedinnhold

Christine M. Jacobsen

Christine M. Jacobsen er professor i sosialantropologi, senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning og prosjektleder for WAIT-prosjektet. Jacobsen har hovedsakelig arbeidet med kjønn, internasjonal migrasjon og etniske relasjoner. Forskningen til Jacobsen har hatt fokus på muslimske minoriteter i Norge og Frankrike, og spesielt på kontinuitet og endring i kjønnede religiøse praksiser, identitet og praksis - i lys av internasjonal migrasjon og sekulær modernitet. For WAIT-prosjektet arbeider Jacobsen med irregulariserte migranter i Marseille, Frankrike. 

 

Shahram Khosravi

Shahram Khosravi er professor ved Socialantropologiska Institutionen ved Stockholms universitet. Khosravis forskningsinteresser er blant annet rettet mot Iran og Midtøsten. Han har forsket i mange år på migrasjon, diaspora, grenser, illegalitet og deportering. En av hans nyeste publikasjoner, Precarious Lives (2017), dreier seg hovedsaklig om unge menn i dagens Iran, og hvor annerledes hverdagslivet er sammenlignet med hvordan Iran blir fremstilt i media og i andre kommunikasjonskanaler. Boken byr på innsikt i menneskers hverdagsliv, solidaritet, kunst, politiske prosesser, aktivisme og håp. 

 

Marry-Anne Karlsen

Marry-Anne Karlsen er postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, førstelektor ved Uni Research Rokkansenteret og assisterende prosjektleder på WAIT. Karlsen har blant annet bakgrunn i sosialantropologi og samfunnsgeografi, med interesse for blant annet migrasjon, velferd og grensepolitikk. Doktorgradsavhandlingen hennes, Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care and state b/ordering in Norway, utforsker blant annet møtet mellom helsearbeidere, helsestystemet og irregulære migranter. Avhandlingen var en del av prosjektet Provision of Welfare to Irregular Migrants ved IMER Bergen.

 

Randi Gressgård

Randi Gressgård er professor i kjønnsforskning og samfunnsvitenskap ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, samt affiliert med forskningsenheter ved IMER. Gressgårds forskning kombinerer blant annet sosiologi, sosialantropologi, samfunnsgeografi, kritisk politisk teori og filosofi. Noen av forskningsinteressene hennes er multikulturalisme, post-kolonialisme, samfunnsborgerskap, demokrati, grenser, nasjonalisme, geopolitikk og kjønn- og seksualitetsforskning.

 

 

 

Karl Harald Søvig

Karl Harald Søvig er professor og dekan ved juridisk fakultet ved UiB. Søvigs forskningsinteresser spenner fra sosialrett, helse og velferd til administrativ rett. Søvig er også leder ved juridisk forskningssenter ved UiB og medredaktør i Tidsskrift for arverett, familierett og barnevernrettslige spørsmål. Tidligere var han også med på prosjektet Provision of Welfare to Irregular Migrants. Søvig har også erfaring som dommer. 

 

 

 

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen er professor ved sosialantropologisk institutt ved UiO. Han har studert migrasjon, identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering i flere år. Fra 2012 til 2017 var Eriksen med på det ERC-finansierte prosjektet Overheating: The Three Crises of Globalisation’, som forsøkte å forske på og analysere globalisering "fra bakken." Fra 2015 til 2016 var Eriksen også leder for European Association of Social Anthropologists (EASA). Hans siste bokpublisering er Boomtown: Runaway Globalisation on the Queensland Coast (2018). Se her for å høre Hylland Eriksen forklare "WAIT". 

 

 

 

Odin Lysaker

Odin Lysaker er professor i etikk ved Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA. Selv om Lysaker arbeider bredt med etikk, politisk filosofi og sosialfilosofi, er hans hovedinteresse knyttet til migrasjon, menneskerettigheter, helse, utvikling, demokrati og ytringsfrihet så vel som klimautfordringer. Fra 2013 til 2017 var Lysaker en del av NECORE-prosjektet Negotiating Values – Collective Identities and Resilience in Post-Terror Norway ved PRIO (Peace Research Institute Oslo).

 

Kari Anne K. Drangsland

Kari Anne Drangsland er PhD-kandidat på WAIT-prosjektet. Forskningsinteressene hennes dreier seg om migrasjon, grenseutvikling, urban planlegging og utvikling. Drangsland har en mastergrad i samfunnsgeografi ved UiB. Avhandlingen hennes undersøker hvordan integreringsdiskursen er en del av urban planlegging, og hvordan integrering tar form, romslig, på nabolagsnivå. Hun er også medforfatter av et kapittel i boken Nordic work with traumatised refugees: Do we really care (2014) kalt "The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system".

 

 

Jessica Schultz

Jessica Schultz er postdoktor ved Det juridiske fakultetet (UiB). Hun er spesialist på flyktningerett og menneskerettigheter. Prosjektet hennes utforsker hvordan flyktningerett og politiske føringer strukturerer tid. Hvordan spiller faktorer som alder, lengden på oppholdet, forbindelser med andre land, overhengende fare for skade og retten til beskyttelse inn på avgjørelser om hvem som får innpass eller får forbli i et land? Hvordan forlenger nåværende politikk og praksiser midlertidigheten for mange flyktninger? Spesielt er hun interessert i dimensjoner rundt det som kalles ‘return-turn’ i flyktningerett og politikk.