Hjem
Det psykologiske fakultet

Disputas - Solfrid Raknes

Hovedinnhold

Solfrid Raknes disputerer 14. september for ph.d.-graden med avhandlingen:

“Anxious Adolescents: Prevalence, Correlates, and Preventive Cogntive Behavioural Interventions”

1. opponent: Førsteamanuensis Ingunn Skre, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

2. opponent: Professor Roger Hagen, Institutt for psykologi, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Øvrig medlem av komiteen: Førsteamanuensis Mette Marthinussen Aanes, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

For mer informasjon se pressemeldingen