Hjem
Det psykologiske fakultet

Disputas - Morten Nordmo

Morten Nordmo disputerer 30. august for ph.d.-graden med avhandlingen:

“Sleep and naval performance. The impact of personality and leadership.”

1. opponent: Forsker Anders Meland, Flymedisinsk Institutt (FMI), Forsvaret

2. opponent: Professor Ole Boe, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge

Øvrig medlem av komiteen: Førsteamanuensis Lise Øen Jones, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

For mer informasjon se pressemeldingen.