Hjem
Det psykologiske fakultet

Disputas - Ellen Strøm Synnevåg

Ellen Strøm Synnevåg disputerer 11. oktober for ph.d.-graden med avhandlingen:

“Planning for Public Health. Balancing top-down and bottom-up approaches in Norwegian municipalities.”

1. opponent: Professor emeritus Runo Axelsson, Aalborg Universitet, Danmark

2. opponent: Førsteamanuensis Charlotte Kiland, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Øvrig medlem av komiteen: Professor Torill Larsen, HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet, UiB / Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, HVL

For mer informasjon se pressemeldingen.