Hjem
Det psykologiske fakultet
Psykisk helse

Spør mer!

– Ensomhet er utbredt hos studenter, spesielt førsteårsstudentene. Dette er nå forsterket ved at mange av de sosiale arenaene og de naturlige møtepunktene er borte.

Verdensdagen for psykisk helse, stock
Foto/ill.:
Alexis Brown, Unsplash

Hovedinnhold

Tema for Verdensdagen for psykisk helse er behovet vi alle har for å bli sett, å vise andre oppmerksomhet og å våge å spørre hvis noen sliter. UiB-forsker Mari Hysing, fra Institutt for samfunnspsykologi svarer på noe av det vi lurer på.

Hvorfor er det viktig å ha fokus på psykisk helse?

 Psykiske vansker er et folkehelseproblem og har store konsekvenser for den enkelte, for deres nære og for samfunnet som helhet.    Ved å sette fokus bidrar vi til normalisering og gir mulighet for å avdekke vansker og hjelpe de som trenger det. 

Hvorfor skal vi spørre når vi ser at noen sliter psykisk?

– Ved å vise interesse for hvordan andre har det, spesielt når man ser at de strever, kan du bidra til at de føler seg sett. Dette er et viktig første steg for endring. 

Hvordan skal vi spørre og henvende oss?

 Det viktigste er å ta kontakt, vise interesse og å lytte til det personen har å si. Den største utfordringen er gjerne at man vegrer seg for å ta kontakt. 

Hva kan vi gjøre for å støtte medmennesker vi ser sliter?

 Vi kan støtte ved å vise at vi bryr oss, vise interesse og omsorg for personen. Det vil gjerne være avhengig av hvilken relasjon man har, og hva problemet består i. For noen kan det være en samtale eller å ta initiativ til aktiviteter. Felleskap og aktivitet er positivt for psykisk helse. 

Mange ferske studenter melder at de er ensomme og sliter nå som mye av undervisningen er digital. Har du noen gode råd for hvordan de skal komme gjennom denne perioden? 

 Ensomhet er utbredt hos studenter, spesielt førsteårsstudentene. Dette er nå forsterket ved at mange av de sosiale arenaene og de naturlige møtepunktene er borte. Mange av de strategiene vi har for å komme i kontakt med andre er ikke tilgjengelige, og mange av de faste holdepunktene i tilværelsen er borte. Det viktigste er at vi erkjenner at dette er et systemproblem og ikke legger ansvaret på oss selv.

 Og for oss som jobber her ved universitetet har vi en svært viktig oppgave med å prøve å opprettholde så mye av de faglige og sosiale møtepunktene for studentene som mulig, avslutter Mari Hysing, og legger til at hver dag er en god dag for å bidra til en bedre psykisk helse.