Hjem
Det psykologiske fakultet
Ny master

Brenner for barn med ekstra utfordringer

Norge har et stort behov for flere dyktige spesialpedagoger og Universitetet i Bergen har startet opp et nytt masterprogram i spesialpedagogikk.

Ny master spes.ped. H-21
Glad gjeng ved oppstart av ny master i spesialpedagogikk ved Det psykologiske fakultet, høsten 2021.
Foto/ill.:
Astrid Lenvik, UiB

Hovedinnhold

– Det begynte med at jeg fikk muligheten til å jobbe litt i en barnehage. Og så hadde jeg lyst til å jobbe med barn som har litt ekstra utfordringer, sier Mina Hirsum Lystad.

Mina er masterstudent på spesialpedagogikk og kommer fra Drøbak. Hun vil arbeide med tilrettelegging for akkurat disse utsatte barna. I barnehagene hun har jobbet i fikk hun se hvordan enkeltmenneskers innsats kan gjøre en stor forskjell.

– Så da fikk jeg øynene opp for at jeg hadde et engasjement!

Mina har arbeidet i flere barnehager, som assistent i et bofellesskap og arbeider nå som miljøterapeut i et annet bofelleskap, ved siden av studiene.

Master spes.ped. H-21

Oppstart på masterprogrammet i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, UiB.

Foto/ill.:
Astrid Lenvik, UiB

Drøm i oppfyllelse med master i Bergen

– Jeg var nok veldig spent på hvordan det kom til å bli å starte på masteren. Da jeg gikk på bachelor var det dette vi drømte om, at det skulle komme en master. Og jeg har gledet meg veldig, sier Mina.

Hun leste emnebeskrivelsen før studiestart, og ser veldig frem til å fordype seg i masteroppgaven.

– Det blir bra å velge tema for oppgaven, hva jeg skal skrive om og å få lov til å fordype meg skikkelig i det jeg brenner mest for.

Hun ønsker å arbeide i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) eller ved en Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), og tenker at med en mastergrad vil hun også stå sterkere og ha flere jobbmuligheter.

– Det har vært veldig morsomt med SÅ engasjerte forelesere på studiet, og vi har det veldig kjekt sammen, avslutter Mina Hirsum Lystad.

God stemning på forelesning

– Jeg synes det er utrolig kjekt å undervise kommende spesialpedagoger. Det er et viktig fagområde som trenger å styrkes, sier førsteamanuensis Astrid Lenvik, som underviser på masterprogrammet.

Hun mener Norge har behov for dyktige og kunnskapsrike spesialpedagoger i skolen, barnehager og kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester.

– Studentene våre er engasjerte, interesserte og flinke. De kommer til å gjøre en fantastisk jobb der ute etter endt mastergrad. Vi ønsker å gi de en grunnleggende forståelse og kunnskap om feltet slik at de står på trygg grunn senere i karrieren.

– Det krevde høyt snitt å komme inn, og det er helt tydelig at dette er studenter som brenner for tematikken.

259 søkere til 20 plasser

Masterprogrammet i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, fikk 259 søkere til 20 plasser. I mastergraden skal studentene levere en masteroppgave som gir 60 studiepoeng, og det er den eneste masteren i spesialpedagogikk i Norge som har det som krav. De andre lærestedene har lavere krav til masteroppgaven. Poengkravet betyr en større mulighet til fordypning for studentene i Bergen.

Forskningsbasert undervisning

Undervisere i masterprogrammet er forskere som også deltar i et nytt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (SpedAims). Senteret har som mål å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge. Forskerne er en del av et faglig nasjonalt felleskap gjennom senteret, som skal gi et godt forskningsbasert grunnlag for å forbedre og tilrettelegge for barns læring, trivsel og motivasjon i praksis. Masterstudentene i Bergen vil etter hvert få muligheten til å samle inn data i prosjekter som inngår i senteret, og å skrive sine oppgaver på disse dataene

SpedAims har et budsjett på over 100 millioner kroner over fem år og ledes fra UiO. Det er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord Universitet.