Hjem
Det psykologiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Heine Steinkopf

Hovedinnhold

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Heine Steinkopf holde prøveforelesning over temaet:

“Kritiske perspektiver på forskning av egen praksis – muligheter og utfordringer ved følgeforskning i studiet av implementering?”

Prøveforelesningen er åpent for interesserte.