Hjem
Det psykologiske fakultet

Stipendiatinformasjon

Informasjon det er behov for i løpet av perioden som ph.d.-kandidat.

Hovedinnhold

Her finnes informasjon knyttet til ulike deler av doktorgradsløpet.