Hjem
Det psykologiske fakultet

Opptak til studier ved Det psykologiske fakultet

På desse sidene finn du informasjon om opptak til årsstudium, bachelorstudium og masterstudium ved Det psykologiske fakultet, til psykologstudiet og til eittårig praktisk-pedagogisk utdanning, og til andre typar studierett.