Hjem
Det psykologiske fakultet

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU)

IDU er et organ for informasjon og drøfting i henhold til hovedavtalen i staten.

Utvalget holder møter i forkant av fakultetsstyremøtene og kan gi innspill til disse.

Utvalget går gjennom saker av generell og prinsippiell art (ikke personalsaker). Arbeidsgiver informerer om pågående saker samt fakultetsstyresaker. Utvalget kan også initiere egne saker.

 

I 2019 sitter følgende representanter i IDU:

 

For arbeidstakerne:

PARAT: Helga Marie Meling / Elisabeth Aronsen Straume (vara)

NTL: John Finlay Clark / Atle Jåstad (vara)

Akademikerne: ingen oppnevnt representant

Forskerforbundet: Arne Magnus Morken / Helge Holgersen (vara)

 

For arbeidsgiver møter fakultetsdirektør Ørnulf Lillestøl

I tillegg møter hovedverneombud Siv Marian Lind / Anne Marie Rød (vara)

Utvalgssekretær er Vala Hjorth-Jenssen