Hjem
Det psykologiske fakultet

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU)

IDU er et organ for informasjon og drøfting i henhold til hovedavtalen i staten.

Hovedinnhold

Utvalget holder møter i forkant av fakultetsstyremøtene og kan gi innspill til disse.

Utvalget går gjennom saker av generell og prinsippiell art (ikke personalsaker). Arbeidsgiver informerer om pågående saker samt fakultetsstyresaker. Utvalget kan også initiere egne saker.

 

I 2021 sitter følgende representanter i IDU:

 

For arbeidstakerne:

PARAT: Helga Marie Meling / Elisabeth Aronsen Straume (vara)

NTL: Atle Jåstad / Anne Sophie Aarestrup Krayou (vara)

Akademikerne: Rune Raudeberg / ikke oppnevnt vara

Forskerforbundet: Helge Holgersen  / Arne Magnus Morken (vara)

 

For arbeidsgiver møter fakultetsdirektør Ørnulf Lillestøl

I tillegg møter hovedverneombud Anne Marie Rød / Helen C. Green (vara)

Utvalgssekretær er Turid Rossnes