Hjem
Det psykologiske fakultet

Læringsmiljø ved Det psykologiske fakultet

På desse sidene finn du informasjon om lesesalar, PC-stover, kollokvierom og biblioteket ved Det psykologiske fakultet.

Tre studenter i kantina i Bjørn Christiansens hus
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Eit godt læringsmiljø er viktig i studiekvardagen og svært sentralt for studiekvaliteten. Det psykologiske fakultet og Psykologisk studentforening jobbar kontinuerleg med å skape gode arbeidsplassar for studentane ved fakultetet. Som student har du tilgang til arbeidsplassar i fleire bygg, og høve til å booke einskilte rom til kollokviearbeid.

Har du behov for tilretteleggjing av studia eller eksamen? Sjå sidene for studentar med funksjonsnedsetting.