Hjem
Det psykologiske fakultet

Valgstyret ved Det psykologiske fakultet

Valgstyret legger til rette og har ansvar for valg ved fakultetet. Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Valgstyret er oppnevnt for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021 for gruppe A og C, og fra 1. august 2019 til 31. juli 2020 for gruppe B og D.

Valgstyrets medlemmer:

  • Førstemanuensis Gry Heggli, leder (gruppe A)
  • Professor Helge Nordby (gruppe A)
  • Stipendiat Oyeniyi Samuel Olaniyan (gruppe B)
  • Rådgiver Arild Mellesdal, nestleder (gruppe C)
  • Student Sara Ebling Nordbø (gruppe D)

 

Valgstyret har ansvar for valg av representanter til: