Hjem
Det psykologiske fakultet
Styrer, råd og utvalg

Valgstyret ved Det psykologiske fakultet

Valgstyret legger til rette og har ansvar for valg ved fakultetet. Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Hovedinnhold

Valgstyret er oppnevnt for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025 for gruppe A og C, og fra 1. august 2023 til 31. juli 2024 for gruppe B og D.

Valgstyrets medlemmer:

  • Førsteamanuensis Gry Heggli, leder (gruppe A)
  • Førsteamanuensis Gunn Elisabeth Søreide (gruppe A)
  • Stipendiat Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik (gruppe B)
  • Rådgiver Arild Mellesdal, nestleder (gruppe C)
  • Student ledig verv (gruppe D)

 

Valgstyrets ansvarsområde:

I tillegg til valg av dekan og prodekan, samt valg av instituttledere og stedfortredere ved alle instituttene, har valgstyret ansvar for valg av representanter til: