Hjem
Det psykologiske fakultet
Styrer, råd og utvalg

Valgstyret ved Det psykologiske fakultet

Valgstyret legger til rette og har ansvar for valg ved fakultetet. Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Hovedinnhold

Valgstyret er oppnevnt for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021 for gruppe A og C, og fra 1. august 2020 til 31. juli 2021 for gruppe B og D.

Valgstyrets medlemmer:

  • Førsteamanuensis Gry Heggli, leder (gruppe A)
  • Førsteamanuensis Gunn Elisabeth Søreide (gruppe A)
  • Stipendiat Magnus Jørgensen (gruppe B)
  • Rådgiver Arild Mellesdal, nestleder (gruppe C)
  • Student Julie Strand (gruppe D) (Vara: Salvatore Messina)

 

Valgstyrets ansvarsområde:

I tillegg til valg av dekan og prodekan, samt valg av instituttledere og stedfortredere ved alle instituttene, har valgstyret ansvar for valg av representanter til: