Hjem
Det psykologiske fakultet

Historikk

Skandinavias eneste psykologiske fakultet startet som et institutt i 1964 og ble eget fakultet i 1980. Professor Bjørn Christiansen var den sentrale arkitekten for utbyggingen av profesjonstudiet i psykologi og opprettelsen av et eget fakultet.

Bilde av det første kullet på profesjonsstudiet i psykologi
På slutten av 60-tallet var det kødannelse og ventetid for å komme inn på 2. avdeling i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo. Instituttstyrer Bjørn Christiansen tilbød seg derfor å organisere et avlastningstilbud ved UiB, og 15 Oslo-studenter valgte å ta turen over fjellet. Blant disse var Odd Havik og Geir Høstmark Nielsen. Begge ble senere professorer og dekaner ved Det psykologiske fakultet. På bildet er Nielsen nummer to fra venstre i bakerste rekke og Havik nummer 2 fra høyre i fremste rekke. Med på bildet er også to av de amerikanske gjestelærerne som deltok i opplæringen, professorene Lester og Shirley Libo.
Foto/ill.:
Kjell Ottar Bjørnevoll

Psykologutdanningen i Bergen hadde noen særtrekk som senere har påvirket utdanningen av psykologer i Norge. Den såkalte Bergensmodellen kjennetegnes av at utdanningen har en kombinasjon av forskeropplæring og opplæring i sentrale områder av anvendt psykologi. Hensikten er å utdanne psykologer med bred allmenn kompetanse. Fra det første kullet avla eksamen i 1973 har vi utdannet mer enn 1300 psykologer ved Universitetet i Bergen, og ca en tredjedel av alle psykologer i Norge har sin utdanning fra Bergen.

Etter at profesjonstudiet i psykologi og fakultet var etablert, skjedde en markant utvikling av fag og aktiviteter ved fakultetet, frem til dagens breddefakultet med stor variasjon i utdanningstilbudet.