Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Historikk

Skandinavias eneste psykologiske fakultet startet som et institutt i 1964 og ble eget fakultet i 1980. Professor Bjørn Christiansen var den sentrale arkitekten for utbyggingen av profesjonstudiet i psykologi og opprettelsen av et eget fakultet.

Bilde av det første kullet på profesjonsstudiet i psykologi
På slutten av 60-tallet var det kødannelse og ventetid for å komme inn på 2. avdeling i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo. Instituttstyrer Bjørn Christiansen tilbød seg derfor å organisere et avlastningstilbud ved UiB, og 15 Oslo-studenter valgte å ta turen over fjellet. Blant disse var Odd Havik og Geir Høstmark Nielsen. Begge ble senere professorer og dekaner ved Det psykologiske fakultet. På bildet er Nielsen nummer to fra venstre i bakerste rekke og Havik nummer 2 fra høyre i fremste rekke. Med på bildet er også to av de amerikanske gjestelærerne som deltok i opplæringen, professorene Lester og Shirley Libo.
Photo:
Kjell Ottar Bjørnevoll

Main content

Psykologutdanningen i Bergen hadde noen særtrekk som senere har påvirket utdanningen av psykologer i Norge. Den såkalte Bergensmodellen kjennetegnes av at utdanningen har en kombinasjon av forskeropplæring og opplæring i sentrale områder av anvendt psykologi. Hensikten er å utdanne psykologer med bred allmenn kompetanse. Fra det første kullet avla eksamen i 1973 har vi utdannet mer enn 1300 psykologer ved Universitetet i Bergen, og ca en tredjedel av alle psykologer i Norge har sin utdanning fra Bergen.

Etter at profesjonstudiet i psykologi og fakultet var etablert, skjedde en markant utvikling av fag og aktiviteter ved fakultetet, frem til dagens breddefakultet med stor variasjon i utdanningstilbudet.