Hjem
Det psykologiske fakultet
Om fakultetet

Fakultetsledelsen

Den øverste lederen ved Det psykologiske fakultet er dekanen, som også leder Fakultetsstyret. Fakultetsdirektøren har ansvar for den daglige ledelsen av fakultetets administrasjon.

Hovedinnhold

Dekanen og fakultetsdirektøren leder virksomheten ved fakultetet innenfor rammer satt av Universitetsstyret, instrukser fra rektor og universitetsdirektør, og gjennom vedtak fattet av Fakultetsstyret.

Faglig ledelse

Administrativ ledelse

Dekan
Norman Anderssen
Fakultetsdirektør
Ørnulf Lillestøl
Prodekan for forskning
Karsten Specht
Ass. fakultetsdirektør
Ove Chr. Borge
Vise-dekan for utdanning
Yael Harlap