Hjem
Det psykologiske fakultet
STRATEGI 2016-2022

Strategiplan for Det psykologiske fakultet 2016-2022

Forskning, forskningsbasert utdanning og utvikling av fakultetets fagdisipliner er fakultetets viktigste oppgaver.

Bilde av forside strategiplan

Hovedinnhold

Fakultetets virksomhet skal være tuftet på forskningsuniversitetets akademiske verdier: Frihet, åpenhet og danning.Forskningen skal drives av kritisk refleksjon og saklig dialog. Utdanningen skal sikte mot både fagkunnskap og akademisk danning.

Fakultet ønsker å være i den internasjonale forskningsfronten på enkelte fagområder og å være nasjonalt ledende på andre. Fakultetet forvalter studieprogram av stor samfunnsmessig betydning for helse- og utdanningssektoren og for arbeidslivet generelt. Vi har ambisjon om å levere forskningsbasert undervisning av fremste kvalitet på alle nivåer.

Les strategiplanen på nett (issuu.com):

Eller last den ned i PDF-format: