Hjem
Det psykologiske fakultet
Poststudierett

Poststudierett ved Det psykologiske fakultet

Når du har fullført en grad ved Det psykologiske fakultet vil studieretten din automatisk bli avslutta, dersom du ønsker å fortsette å studere kan du søke om poststudierett.

Hovedinnhold

Hva er poststudierett?

Poststudierett er en tidsbegrenset rett til å studere videre etter at du har fullført en grad ved fakultetet.

Med poststudierett kan du melde deg til emner fra det studieprogrammet du nettopp har fullført, eller du kan velge fritt blant emner som er åpne for alle studenter på UiB. Det betyr at du ikke kan velge emner som krever en spesiell studierett eller som har egne regler for opptak.

Hvem kan få poststudierett?

Har du fullført en bachelorgrad, mastergrad, profesjonsstudiet i psykologi, eller en Ph.D. ved Det psykologiske fakultet kan du få poststudierett.

Har du fullført en grad i vårsemesteret får du poststudierett i et år (høst + vår). Har du fullført en grad i høstsemesteret får du poststudierett i et semester (vår).

NB: Poststudierett ordningen gjelder ikke for studenter som har fullført årsstudium i psykologi eller pedagogikk, eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Hvordan søker jeg?

Du må søke om poststudierett det påfølgende semesteret etter at du har fullført graden. Dersom du venter et semester eller mer etter fullført grad vil søknaden om poststudierett ikke bli innvilget.

Søknadsfrist

  • 15. august for opptak til høsten (du kan søke fra 1. juni)
  • 15. januar for opptak til våren (du kan søke fra 1. desember)

Du søker om poststudierett gjennom SøknadsWeb. Velg opptaket som heter «poststudenter» og deretter velger du Det psykologiske fakultet.

Du vil få en e-post når poststudieretten er innvilget, vanligvis etter søknadsfristen.

Hvis du har tatt graden din ved et annet fakultet, må du søke til det fakultetet hvor du har tatt graden.

Videre studier

Dersom du ønsker å fortsette studiene ved fakultetet etter at poststudieretten din utløper, må du søke om ny studieplass gjennom Samordna opptak, du kan ikke søke om ny poststudierett. Opptak til våre masterprogram og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) søker du om via SøknadsWeb.

Forbedre karakterer?

Ønsker du å bruke poststudieretten til å ta opp igjen emner for å forbedre resultatet ditt må du være oppmerksom på at vitnemålet ditt kun produseres en gang. Du vil derfor ikke få et nytt vitnemål med de forbedre karakterene. For å dokumentere de nye karakterene må du skrive ut en karakterutskrift i Studentweb. Det vil alltid være den beste karakteren du oppnår i et emne som er gjeldende.