Hjem
Det psykologiske fakultet
Fakultetsadministrasjonen

Forskningsseksjonen

Forskningsseksjonen har det administrative ansvaret for doktorgradsprogrammet, samt yter forskningsadministrativ støtte til alle ansatte.

Hovedinnhold

Seksjonens ansvarsområde:

  • Sekretariat for Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU)
  • Forberedelse av forskningssaker som skal behandles i fakultetsstyret
  • Mobilisering og rådgivning rettet mot forskere for å øke andelen eksterne forskningsmidler
  • Rådgivningsstøtte ved kontraktsinngåelser
  • Koordinering av fakultetets ph.d.-utdanning og disputaser
  • Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi (utdanningsløp som gir både doktorgrad og spesialisering)
  • Forskningsrådgivning knyttet til analysehjelp og statistikk
  • Forskningsrådgivning mot datahåndtering, personvern, internkontroll