Hjem
Det psykologiske fakultet
Sekretariatet ved Det psykologiske fakultet

Studieseksjonen

Studieseksjonen administrerer fakultetets ulike studieprogram, yter studieadministrativ støtte til alle ansatte og følger opp fakultetets 1600 studenter.

Seksjonens ansvarsområde:

  • Sekretærfunksjon for Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE)
  • Planlegge, gjennomføre og evaluere studiene og vurderingen av studentene
  • Kvalitetssikring og videreutvikling av studieprogrammene
  • Oppfølging av studentene: mottak, veiledning, informasjon, saksbehandling, utveksling
  • Rapportering og utredningsarbeid

Seksjonen er inndelt i tre grupper: