Hjem
Det psykologiske fakultet
Sekretariatet ved Det psykologiske fakultet

Studieseksjonen

Studieseksjonen administrerer fakultetets ulike studieprogram, yter studieadministrativ støtte til alle ansatte og følger opp fakultetets 2100 studenter.

Hovedinnhold

Seksjonens ansvarsområde:

  • Sekretærfunksjon for Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE)
  • Planlegge, gjennomføre og evaluere studiene og vurderingen av studentene
  • Kvalitetssikring og videreutvikling av studieprogrammene
  • Oppfølging av studentene: mottak, veiledning, informasjon, saksbehandling, utveksling og tilrettelegging
  • Eksamensavvikling
  • Rapportering og utredningsarbeid

Seksjonen er inndelt i to grupper: