Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sekretariatet ved Det psykologiske fakultet

Studieseksjonen

Studieseksjonen administrerer fakultetets ulike studieprogram, yter studieadministrativ støtte til alle ansatte og følger opp fakultetets 1600 studenter.

Seksjonens ansvarsområde:

  • Sekretærfunksjon for Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE)
  • Planlegge, gjennomføre og evaluere studiene og vurderingen av studentene
  • Kvalitetssikring og videreutvikling av studieprogrammene
  • Oppfølging av studentene: mottak, veiledning, informasjon, saksbehandling, utveksling og tilrettelegging
  • Eksamensavvikling
  • Rapportering og utredningsarbeid

Seksjonen er inndelt i tre grupper: