Hjem
Det psykologiske fakultet

Komité for redelighet i utdanning (KRU)

Komité for redelighet i utdanning (KRU) håndterer saker hvor det oppstår mistanke om fusk ved Det psykologiske fakultet.

Arbeidsfelt

KRU skal håndtere mistanke om fusk som oppstår i vurderingsformer som avvikles lokalt ved fakultetet. Dette inkluderer, men er ikke ekskludert til, bl.a. tekstsammenfall i elektroniske innleveringer, og mistanke om falske signaturer på oppmøtelister.

I saker hvor det oppstår mistanke om akademisk uredelighet i utdanning, følger Det psykologiske fakultet veiledningen «ABC ved mistanke om fusk», utarbeidet av Universitetet i Bergen 2011. KRU skal erstatte instituttleddet i flytskjemaet i denne veiledningen.

KRU utfører saksbehandling og står for den faglige vurderingen i fakultetets saksforberedelse i fuskesaker. KRU kan ikke selv fatte vedtak om annullering eller utestenging, men gir en faglig basert uttalelse som kan være retningsgivende for videre saksbehandling. Den første instansen som kan fatte beslutninger i fuskesaker er Den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Bergen.
 

Medlemmer

Komitéen har fem faste medlemmer og en sekretær. Hvert institutt ved fakultetet er representert:

Professor Dag Roness – Institutt for pedagogikk 
Førsteamanuensis Kjersti Arefjord – Institutt for klinisk psykologi
Førsteamanuensis Marina Hirnstein - Institutt for samfunnspsykologi
Førsteamanuensis Wenche Dageid - HEMIL-senteret
Professor Arve Egil Asbjørnsen – Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Seniorkonsulent Hilde Strand Dybevik – sekretær, Studieseksjonen
Seniorkonsulent Elisabeth Aronsen Straume (vara)