Hjem

Det psykologiske fakultet

Mons Bendixen

Mons Bendixen, førsteamanuensis, NTNU

Mons Bendixen (f. 1964) er ansatt som førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Psykologisk institutt, NTNU. Han disputerte i 2006 på sin avhandling «Antisocial behaviour in early adolescence: methodological and substantive issues». Hans forskningsinteresser omfatter foruten utvikling av antsosial- og kriminell atferd, blant annet sjalusi, konflikter og konflikthåndtering i nære relasjoner, seksuelle overgrep og seksuell trakassering, holdninger til voldtekt, kjønn og kjønnsroller, samt bedømmelser av sosiale og seksuelle signaler. 

Bendixen har vært prosjektleder for to større kartlegginger av seksuell trakassering i videregående opplæring. Han har også vært consortium member i Murray Straus’ International Parenting Study. Hans pågående forskning er i hovedsak evolusjonspsykologisk forankret. Innenfor dette feltet har han publikasjoner på kjønnsforskjeller i sjalusiresponser på utroskap, bedømmelse av seksuelle taktikker for selvpromotering og nedrakking av konkurrenter, erfaringer med mislesning av seksuelle signaler, og seksuelle strategiers betydning for seksuell trakassering. De to studiene av seksuell trakassering med til sammen mer enn 3000 respondenter vil kunne danne et solid forskningsmessig grunnlag for utvikling effektive tiltak mot et problem som omhandler mange elever i videregående opplæring.