Hjem
Det psykologiske fakultet

Skjema for godkjenning av eksterne emner og aktiviteter opplæringsdelen

Hvordan får man godkjent eksterne emner og aktiviteter i opplæringsdelen?

Kandidater som har gjennomført eksterne emner og aktiviteter som skal godkjennes som del av opplæringsdelen fyller ut skjemaet «Søknad om godkjenning av ph.d.-emner og aktiviteter i opplæringsdelen». Skjemaet sendes med dokumentasjon til deres forskerskole for godkjenning. Man kan fortløpende sende inn dokumentasjon på emner og aktiviteter som er fullført. Når forskerskolen har godkjent og tilkjent studiepoeng for de ulike aktivitetene, vil de fremkomme i utdanningsplanen på StudentWeb. Det er ikke nødvendig å søke om godkjenning av ph.d.-kurs/emner som er tatt ved UiB.

Kontaktinformasjon for forskerskolene ved administrativt ansvarlige:

Søknadsskjema for kandidater med opptak etter 01.01.2015:

Søknadsskjema for kandidater med opptak før 01.01.2015: