Hjem
Det psykologiske fakultet

Disputas - Stine Lehmann

Hovedinnhold

Stine Lehmann disputerer fredag 23. oktober for ph.d.-graden med avhandlingen:

“Mental Disorders in Foster Children: A Study of Prevalence, Comorbidity, and Risk Factors”

1. opponent: Professor Helen Minnis, Institute of Health and Wellbeing, University of Glasgow, United Kingdom

2. opponent: Forskningssjef Turid Suzanne Berg-Nielsen, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)

Øvrig medlem av komiteen: Førsteamanuensis Anita Lill Hansen, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

 

For mer informasjon se pressemelding.