Hjem
Det psykologiske fakultet

Ansatte ved Det psykologiske fakultet

Kjersti Jorunn Arefjords bilde

Kjersti Jorunn Arefjord

Førsteamanuensis, Seksjonsleder, Seksjon for unge og voksne, Psykologisk universitetspoliklinikk

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 88 84
 • +47 995 65 922

Kjersti.Arefjord@uib.no

Melissa Baynes bilde

Melissa Bayne

FØRSTEAMANUENSIS II, Associate Professor of Clinical Psychology

Institutt for klinisk psykologi

Melissa.Bayne@uib.no

Per Einar Binders bilde

Per Einar Binder

Professor, Visedekan for utdanning

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 90 90
 • +47 995 00 313

Per.Binder@uib.no

Tove Bjørnesets bilde

Tove Bjørneset

Seniorkonsulent, Programkoordinator for profesjonsstudiet i psykologi

Det psykologiske fakultet

 • +47 55 58 97 91

Tove.Bjorneset@uib.no

Ove Chr. Borges bilde

Ove Chr. Borge

Underdirektør, leder personal/økonomi/IKT

Det psykologiske fakultet

 • +47 55 58 90 60

Ove.Borge@uib.no

Francisca Caceres Altamiranos bilde

Francisca Caceres Altamirano

Seniorkonsulent, Programkoordinator for masterprogrammene i helsefremmende arbeid og helspsykologi, barnevern og Global Development Theory and Practice

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

 • +47 55 58 89 38

Francisca.Altamirano@uib.no

John Finlay Clarks bilde

John Finlay Clark

Overingeniør

Det psykologiske fakultet

 • +47 55 58 62 43
 • +47 950 59 410

John.Clark@uib.no

Marguerite Daniels bilde

Marguerite Daniel

Professor, Programleder: Internatjonale Master i 'Global Development Theory and Practice'

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

 • +47 55 58 32 20

Marguerite.Daniel@uib.no

Yngvild Sørebø Danielsens bilde

Yngvild Sørebø Danielsen

Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 88 63
 • +47 481 17 634

Yngvild.Danielsen@uib.no

Ingrid Dundass bilde

Ingrid Dundas

Førsteamanuensis, Seksjonsleder for Seksjon for voksne og eldre, Psykologisk poliklinikk

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 31 84

Ingrid.Dundas@uib.no

Turi Reiten Finseråss bilde

Turi Reiten Finserås

Universitetslektor

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 24 98
 • +47 980 79 303

Turi.Finseras@uib.no

Bente Huse Haktorsons bilde

Bente Huse Haktorson

Seniorkonsulent, Psykologisk universitetspoliklinikk, Seksjon for unge og voksne

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 24 96

Bente.Haktorson@uib.no

Nina Harkestads bilde

Nina Harkestad

Overingeniør, Bioingeniør

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 62 37
 • +47 909 89 278

Nina.Harkestad@uib.no

Bente Storm Hauglands bilde

Bente Storm Haugland

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 86 84
 • +47 975 82 317

Bente.Haugland@uib.no

Sider