Hjem
Det psykologiske fakultet

Ansatte ved Det psykologiske fakultet

Tina Marie Andersens bilde
Norman Anderssens bilde

Norman Anderssen

Dekan, professor i sosialpsykologi

Det psykologiske fakultet

 • +47 55 58 20 55
 • +47 976 79 501

Norman.Anderssen@uib.no

Melissa Baynes bilde

Melissa Bayne

Førsteamanuensis II, Associate Professor of Clinical Psychology

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 +470019165013751

Melissa.Bayne@uib.no

Tove Bjørnesets bilde

Tove Bjørneset

Seniorkonsulent, Programkoordinator for profesjonsstudiet i psykologi

Det psykologiske fakultet

 • +47 55 58 97 91

Tove.Bjorneset@uib.no

Marguerite Daniels bilde

Marguerite Daniel

Professor, Member of the Global Working Group on Salutogenesis

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

 • +47 55 58 32 20

Marguerite.Daniel@uib.no

Yngvild Sørebø Danielsens bilde

Yngvild Sørebø Danielsen

Førsteamanuensis, Seksjonsleder, Seksjon for barn og ungdom, Psykologisk universitetspoliklinikk

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 88 63
 • +47 481 17 634

Yngvild.Danielsen@uib.no

Ingrid Dundass bilde

Ingrid Dundas

Førsteamanuensis, Head of Section for Adults and the elderly, Department of Clinical Psychology

Institutt for klinisk psykologi

 • +47 55 58 31 84

Ingrid.Dundas@uib.no

Ragnhild Dybdahls bilde

Ragnhild Dybdahl

Førsteamanuensis, 20% Global mental helse

Senter for krisepsykologi

 • +47 55 58 46 89
 • +47 414 70 508

Ragnhild.Dybdahl@uib.no

Kjetil Egelandsdals bilde

Kjetil Egelandsdal

Førsteamanuensis

Institutt for pedagogikk

 • +47 55 58 39 77
 • +47 922 05 269

Kjetil.Egelandsdal@uib.no

Roar Espeviks bilde

Roar Espevik

Førsteamanuensis, 20%

Senter for krisepsykologi

 • +47 55 58 23 26

Roar.Espevik@uib.no

Turi Reiten Finseråss bilde

Turi Reiten Finserås

Førsteamanuensis

Det psykologiske fakultet

 • +47 55 58 24 98
 • +47 980 79 303

Turi.Finseras@uib.no

Anita Fjærestads bilde

Anita Fjærestad

Stipendiat, Psykolog

Senter for krisepsykologi

 • +47 55 58 91 92
 • +47 416 83 508

Anita.Fjaerestad@uib.no

Rolf Gjestads bilde

Rolf Gjestad

Førsteamanuensis, 50% Psykometri og forskningsmetode

Senter for krisepsykologi

 • +47 55 58 46 88

Rolf.Gjestad@uib.no

Bente Huse Haktorsons bilde

Bente Huse Haktorson

Seniorkonsulent, Psykologisk universitetspoliklinikk, Seksjon for unge og voksne

Institutt for klinisk psykologi

Bente.Haktorson@uib.no

Nina Harkestads bilde

Nina Harkestad

Overingeniør, Bioingeniør

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

 • +47 55 58 62 37
 • +47 909 89 278

Nina.Harkestad@uib.no

Yael Harlaps bilde

Yael Harlap

Førsteamanuensis, Vise-dekan for utdanning

Institutt for pedagogikk

 • +47 55 58 48 51
 • +47 942 13 004

Yael.Harlap@uib.no

Anette Harriss bilde

Anette Harris

Professor, leder Forskningssenter for søvn, arbeid og helse

Institutt for samfunnspsykologi

 • +47 55 58 32 19
 • +47 901 78 848

Anette.Harris@uib.no

Sider