Hjem
Realfag – et smart sted å begynne
#RealfagUiB

Nora studerer Havteknologi

Nora Keadana studerer Havteknologi på Universitetet i Bergen. Les mer om hvordan det er å studere realfag hos oss!

Nora Keadana
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Hvorfor valgte du å studere havteknologi?

– Jeg har alltid vært interessert i realfag og teknologi, og visste lenge at jeg ville studere realfag. Jeg synes at nanoteknologi hørtes interessant og fremtidsrettet ut, og startet derfor på en bachelor i nanoteknologi. Etter hvert fant jeg ut at det ikke var helt for meg, og jeg bestemte meg for å bytte studie. Valget falt på havteknologi – havnæringen og etterspørselen etter helt ny havteknologi har økt, og det å få være med på å utvikle denne teknologien virket svært spennende.

Fortell oss tre ting om hva som gjør at du trives på studiet ditt og ved UiB!

– Jeg trives svært godt på havteknologi og ved UiB. Hvis jeg må velge tre ting som gjør at jeg trives så godt, må det være at læringshverdagen er aktiv, det er mye sosialt som skjer og at studiemiljøet er svært godt!

Hvordan var det første halve året ditt som student på realfag ved UiB?

– Studiemiljøet på MatNat er både aktivt og sosialt - det er mye som skjer, og mye man kan være med på. Det første halvåret mitt som student var jeg med på mye, og ble kjent med mange studenter på tvers av studieprogram. Jeg fant meg altså vel til rette på MatNat.

Er det noe du har opplevd på studiet ditt som du ikke visste om fra før? 

– Jeg har alltid vært mer glad i teoretisk arbeid, og trivdes aldri på lab. da jeg gikk på videregående. Etter å ha vært på laboratorium i måleteknologi og instrumentering (HTEK202), har jeg opplevd at lab kan være gøy!