Hjem

Rett, Politikk og Velferd

Hovedinnhold

Wordcloud

Rett, Politikk og Velferd (RPV)

Rett, Politikk og Velferd er en av forskergruppene ved Institutt for politikk og forvaltning, og ledes av Prof. Marit Skivenes. To sentre er tilknyttet gruppen: Centre for Research on Discretion and Paternalism (ledet av Prof. Marit Skivenes) og Centre on Law and Social Transformation (ledet av Prof. Siri Gloppen).

I forskergruppen studerer vi et av samfunnsvitenskapens kjernetema: forholdet mellom stat og individ. Vi fokuserer spesielt på statens utøvelse og rettferdiggjøring av bruk av makt og det normative grunnlaget for velferdsstaten. Viktige forskningsspørsmål inkluderer hvordan offentlige institusjoner og beslutningstakere fungerer i samfunnet; hvordan lovgivning former samfunn; hvordan rettslig og politisk mobilisering kan fremme sosial endring for sårbare samfunnsgrupper (som for eksempel barn og migranter); hva som påvirker befolkningens tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner; hvordan beslutningstakere anvender skjønn i avgjørelser om inngrep i enkeltintividets liv; og hvordan grunnleggende, universelle menneskerettigheter utfordres og settes under press globalt. 

Våre nåværende prosjekter samler inn data fra alle regioner i verden, med særlig vekt på Europa, Afrika og Amerika.

Les mer om forskningsprofilen

Logo  for Centre for Research on Discretion and Paternalism