Hjem
Studieavdelingen
Nyhet

Elevaktive læringsformer

I snart to år har UiB samarbeidet med Metis videregående skole og Danielsen videregående skole gjennom dekomp-ordningen. Tema for samarbeidet har vært «Elevaktive arbeidsformer".

Elever på videregående skole sitter rundt et bord og jobber sammen om en oppgave.
Stort engasjement i gruppearbeid med tema utforskende undervisning.
Foto/ill.:
Kimberly Skjelde

Hovedinnhold

Metis videregående skole har i sitt utviklingsarbeid arbeidet med tre nøkkelbegreper: kreativitet, dialog og utforskning. Som del av samarbeidet har UiB blant annet hatt ansvaret for å gjennomføre workshoper på Metis med tema «Utforskende undervisning».

Stein Dankert Kolstø fra Institutt for fysikk og teknologi ledet en workshop om arbeidsmåter for kritisk tenkning og argumentasjon med bakgrunn i forskningsprosjektet Argument.no.

Ragnhild Gya fra Institutt for biovitenskap fokuserte i sin workshop på forskning i undervisningen, og elever som forskere. Den tredje workshopen ble holdt av Marie Nakken og Tone Rusten fra Danielsen videregående skole og handlet om «Tenkende klasserom».

Tenkende klasserom
Danielsen videregående skole har i Dekomp-samarbeid med UiB arbeidet mye med Peter Liljedals «Building Thinking Classroom», som er en teori som med utgangspunkt i matematikkfaget fremmer en klasseromskultur med engasjerte elever som tenker kreativt rundt problemløsning. Marie Nakken og Tone Rusten var invitert til Metis for å snakke om hvordan de som del av Dekomp-prosjektet har utforsket og brukt «Tenkende klasserom» i andre fag enn matematikk, for eksempel norsk, samfunnsfag og naturfag.

Undervisningsopplegg som engasjerer elevene
Flere lektorstudenter som har praksis på Metis og Danielsen, deltok på workshopene sammen med praksisveilederne. Lektorstudentene Andrine Taranger Hildeng og Kathrine Fluge Hole har hatt praksis på Danielsen vgs, hvor de både er blitt kjent med metoden «Tenkende klasserom» og også har fått mulighet til å prøve denne ut i egen undervisning.

- I utdannelsen er det ikke alltid like mye fokus på undervisningsmetoder og hvordan vi faktisk kan gå frem for å skape en engasjerende time. Derfor har det å lære om «Tenkende klasserom» vært gull verdt. Vi opplever det som et undervisningsopplegg som engasjerer elever, passer til de fleste fag, kan justeres etter formål og lar elevene ta aktivt del i egen læring, forteller lektorstudentene.

Stort engasjement blant lærerne
Kimberly Skjelde, engelskdidaktiker fra Institutt for fremmedspråk (IF), har hatt det faglige ansvaret for å følge opp Dekomp-samarbeidet. I tillegg har flere fagansatte i lektorutdanningen ved UiB bidratt underveis i samarbeidet. Skjelde forteller om stort engasjement blant lærerne på workshopene: 

- Det var interessant å se lærere diskutere og samarbeide om utforskende undervisning både på tvers av fag, og i egne fag. Tilbakemeldingen fra lærerne var at de opplevde økten som nyttig og relevant i arbeidet med å utvikle egen klasseromspraksis.

Skjelde forteller at også hun har blitt inspirert av Dekomp-samarbeidet med skolene til å teste ut nye metoder for studentaktiv læring i egen undervisning for studenter på UiB.