Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Politisk rådgiver og prosjektleder i Unge funksjonshemmede

Stine Mari Nytun Leirdal fullførte sin mastergrad i sammenliknende politikk våren 2016. Hun kombinerte studiene med verv i Sampolkonferansen, organisasjonsarbeid og deltidsjobb på Universitetet, og anbefaler andre studenter å gjøre det samme - nemlig skaffe seg så mye erfaring som mulig.

Hovedinnhold

Å studere sampol gav meg et godt grunnlag for å kunne forstå politiske prosesser og å jobbe selvstendig med prosjektarbeid.

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?
Jeg jobber som politisk rådgiver og prosjektleder i Unge funksjonshemmede. Her har jeg prosjektlederansvar for tre prosjekter og bistår generalsekretær og styreleder i det interessepolitiske arbeidet innen arbeidsliv og utdanning.  

Hvorfor valgte du å studere sampol?
Jeg har alltid syntes at samfunnsfag og politikk har vært interessant, også tenkte jeg at Universitetet i Bergen var en fin plass å være. Det var litt tilfeldig at jeg endte opp med å studere sampol, men jeg er veldig fornøyd med det.

Hvordan har sampolutdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå, eventuelt din første jobb etter endt utdannelse?
Å studere sampol gav meg et godt grunnlag for å kunne forstå politiske prosesser og å jobbe selvstendig med prosjektarbeid. Jeg tror det er dette, kombinert med erfaringene fra Sampolkonferansen, organisasjonsarbeid og deltidsjobb på Universitetet, som gjorde at jeg fikk den jobben jeg har i dag.  

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?
I jobben som prosjektleder har det vært ekstremt nyttig å ha skrevet en masteroppgave i sammenlignede politikk, i tillegg til å ha gått gjennom en grundig opplæring i både kvalitativ og kvantitativ metode.

Som politisk rådgiver er det evnen til raskt å sette meg inn i og analysere store mengder data. På masterprogrammet var det mye fokus på statistikk og dette har vært svært nyttig for meg i denne jobben.

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?
Det er for tiden hard konkurranse om de relevante jobbene for statsvitere og på denne måten føler jeg ikke at statsvitenskap er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Men på den andre siden er det alltid behov for tilpassingsdyktige statsvitere. Vi kan så mangt og det vil alltid være behov for oss i offentlig forvaltning, i det private næringslivet og i organisasjonslivet.

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker jobben din?
Mitt tips er å skaffe seg så mye erfaring som mulig. Jeg var nestleder for Sampolkonferansen 2015 og lærte veldig mye av dette. I tillegg har jeg jobbet som seminarleder og vitenskapelig assistent ved Instituttet. Grip de mulighetene som byr seg!

Også er det lurt å lete etter jobber på andre steder enn de vanligste rekrutteringssidene. Mye lyses ikke ut eller lyses bare ut på arbeidsgivers hjemmeside. Det kan være lurt å følge med på hjemmesiden til arbeidsgiver eller ta kontakt med interessante arbeidsgivere.