Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Politisk rådgiver i NHO

Silje Rødeseike fullførte mastergraden i sammenliknende politikk i 2016. I løpet av studiene dro hun på utveksling til Berlin og hadde praksisopphold ved Vest-Norges Brusselkontor. Nå jobber hun som politisk rådgiver i NHO Sogn og Fjordane.

Hovedinnhold

Engasjer deg i noe du liker ved siden av studiene, innhent ulik type erfaring, oppsøk andre miljøer enn ditt eget og vær litt uredd!

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?

Jeg jobber som rådgiver i NHO Sogn og Fjordane, som er et av NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) 15 regionskontor i Norge. NHO Sogn og Fjordane har 775 medlemsbedrifter med over 11 850 årsverk. Hovedoppgaven til kontoret er å sikre politisk gjennomslag for NHOs næringspolitikk, drive opinionspåvirkning og gi råd til medlemmene. Mitt ansvarsområde på kontoret er innenfor politisk gjennomslag og kommunikasjon.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste med jobben min er bredden i arbeidsoppgaver og variasjonen i arbeidsdagen. Jeg får muligheten til å reise rundt og møte mennesker i små- og mellomstore bedrifter, langs fjord og fjell, som driver på imponerende vis, skaper arbeidsplasser og bidrar til velferden vår. Jeg får også et bedre innblikk i og jobber konsentrert med enkelte næringspolitiske saker som er viktig for bedriftene. Å få delta på ulike møteplasser sammen med politikere og andre samfunnsaktører er også givende. I starten har det vært litt utfordrende å få oversikt og kjennskap til et helt nytt fylke.

Hvorfor valgte du å studere sammenliknende politikk (sampol)?

Etter videregående var planen å studere journalistikk. Jeg reiste derfor til New York for å ta noen fag innen journalistikk og foto. Deretter tenkte jeg at jeg måtte få en bedre forståelse for hva som skjer i samfunnet og i politikken, slik at jeg faktisk forsto og hadde noe å formidle. Kombinert med en nysgjerrighet og interesse for politikk og samfunn, var dette bakgrunnen for at jeg valgte å studere sammenliknende politikk. 

Hvordan har utdannelsen din hjulpet deg i å få jobben du har nå? På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

NHO er opptatt av hele samfunnsutviklingen og en må derfor arbeide innenfor ulike politiske områder, tenke helhetlig og se sammenhenger. Sampolutdannelsen har lagt et god grunnlag og hjulpet meg til å jobbe og tenke på denne måten. Jeg har også hatt mye nytte av den faglige kompetansen jeg har fått av å studere sammenliknende politikk. Selvstendig arbeid, planlegging og disponering av egen tid er viktig når man arbeider med masteroppgaven. Den prosessen har vært lærerik og er en arbeidsmetode jeg har tatt med meg inn i jobben og i arbeidet med prosjekter.

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Vi tilegner oss en type kompetanse gjennom studiet som er ettertraktet, men det er tøff konkurranse om de aktuelle jobbene og jeg tror det blir mer og mer viktig å ha en kombinasjon av formell utdannelse og praktisk erfaring. Vi må bli flinkere til å kartlegge egen kompetanse, formidle den på en tydelig måte og tilpasse den etter arbeidsplassens behov. Samtidig har dagens rekrutterere og arbeidsgivere også et ansvar for å sette seg inn i denne type fagretning. Jeg tror det er mange arbeidsplasser som hadde hatt behov for en sampoler, men som ikke helt er klar over det. Ofte kan man høre at en statsviter er som en potet, som kan brukes til så mangt. Jeg liker ikke den beskrivelsen, fordi det sier ingenting om hva vi kan. Mange av oss har spesialisert seg i noe under studiene; et fagområde, en metode, et system. Trekk det frem og kombiner det med de andre, mer generelle, egenskapene man opparbeider seg etter fem år på universitetet.

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb?

Jeg tror det er viktig å kombinere studier med annen type erfaring underveis i studieløpet. Bruk litt tid på å stake ut en overordnet retning for hva du kunne tenke deg å jobbe med, overlat resten til litt tilfeldigheter og grip de mulighetene som dukker opp underveis. Engasjer deg i noe du liker ved siden av studiene, innhent ulik type erfaring, oppsøk andre miljøer enn ditt eget og vær litt uredd!

Til slutt, stikk innom karrieresenteret og hiv deg med på deres kurstilbud – det tror jeg man får mye igjen for når jobbsøkerprosessen begynner.