Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Karriere

Nærhet til enorme ressursser i fagmiljøene

Mina Halle er bachelorstudent på sammenliknende politikk. Våren 2017 er hun i praksis hos Bergen Ressurssenter.

Hovedinnhold

Gjennom praksisoppholdet blir man mer og mer sikker på egne evner og at den kunnskapen man har er ettertraktet i arbeidslivet.

Hvorfor valgte du praksis?
Jeg ønsket først og fremst å se hvilke muligheter en sampol-grad gir på arbeidsmarkedet. Etter flere semestre på lesesalen ønsket jeg å se hvordan all teorien jeg hadde tilegnet meg kunne brukes i praksis. I tillegg vil jeg ha relevant arbeidserfaring på CVen, når jeg en gang skal begynne å søke jobb.

Hva er det beste med praksisplassen din?
Det beste med å være praktikant på Bergen Ressurssenter er nærheten til de enorme ressursene i fagmiljøene på CMI og UiB. Her har man muligheten til å samarbeide med eksperter på de områdene man interesserer seg for! I tillegg får man muligheten til å jobbe kreativt med arrangementsplanlegging, både i en idéprosess og med promotering. Man blir også godt tatt imot av hyggelige kolleger.

Hva er det mest utfordrende?
Det mest utfordrende når man kommer rett fra skolebenken og inn i praksisjobben er å kunne stole på egne evner i de arbeidsoppgavene man får tildelt. Man har plutselig en annen type ansvar enn på lesesalen, men dette er kanskje det mest lærerike også! Gjennom praksisoppholdet blir man mer og mer sikker på egne evner og at den kunnskapen man har er ettertraktet i arbeidslivet.

På hvilken måte får du brukt din studiekompetanse i praksis?
Ettersom min hovedoppgave er å arrangere diskusjonsforum med forskere (og andre eksperter) om globale utfordringer, har jeg hatt nytte av en grunnleggende forståelse av politiske systemer og prosesser. Den kildekritiske sansen jeg har opparbeidet meg gjennom studiet har også vært til stor hjelp, spesielt i researchfasen opp mot arrangementene.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Jeg vil absolutt anbefale andre studenter å være i praksis! Det er en gyllen mulighet til å skaffe seg relevant arbeidserfaring og kontakter. Vi er heldige som har et såpass bredt tilbud med gode og ulike praksisbedrifter. Her er det mye å velge mellom! 

(Denne artikkelen ble publisert i 2017 eller tidligere)