Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Vitnesbyrd

Kommunikasjonsrådgiver i Den norske Helsingforskomité

Hilde Sandvær fullførte sin mastergrad i sammenliknende politikk våren 2016. Hun reiste på utveksling til både Kina og Frankrike, og engasjerte seg i Studvest og Studentersamfunnet. Hun oppfordrer sampolstudenter til å hive seg med i samfunnsdebatten, og ikke være redd for å si sin mening.

Hovedinnhold

Kommunikasjon og politikk henger tett sammen. Forståelsen av hvordan politiske systemer fungerer både i Norge og i utlandet har gitt meg et solid grunnlag når jeg nå lager kommunikasjonstrategier

Hvor jobber du nå / Hva jobber du med?

Jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver i Den norske Helsingforskomité. Helsingforskomiteen er en menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte. Vi arbeider særlig mot Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika. Som kommunikasjonsrådgiver er oppgaven min å utforme, tilrettelegge for og samordne organisasjonens kommunikasjon innad og utad. 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste med jobben min er at ingen dag er lik og at det stadig er nye utfordringer som dukker opp. Jeg får jobbe med mange spennende prosjekter og mennesker, som russiske menneskerettighetsaktivister, journalister og parlamentarikere fra verden rundt. Jeg jobber spesielt med to prosjekter: EØS-midlenes Active Citizens Fund, og et internasjonalt nettverk for parlamentarikere. Med sistnevnte var jeg nettopp i New York og Bangkok, så det blir en del reising. Det mest utfordrende må være å koble av. Som kommunikasjonsrådgiver skal man alltid være pålogget og gripe muligheten når noe skjer.

Hvorfor valgte du å studere sammenliknende politikk (sampol)?

Jeg tok medier og kommunikasjon på videregående og bestemte meg for at jeg ville se verden og prøve noe nytt. Etter å ha tatt Interkulturell forståelse med fokus på Kina og Japan, ved NLA Høgskolen, ville lære mer om statene og maktspillet i verden. Med base i Bergen ble SAMPOL et naturlig valg, og det angrer jeg ikke på i dag. Her fikk jeg den kunnskapen jeg ønsket meg, samt reise på utveksling til både Kina og Frankrike.  

Hvordan har utdannelsen din hjulpet deg i å få jobben du har nå? På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Kommunikasjon og politikk henger tett sammen. Forståelsen av hvordan politiske systemer fungerer både i Norge og i utlandet har gitt meg et solid grunnlag når jeg nå lager kommunikasjonstrategier. Helsingforskomitéen arbeider mye med internasjonale partnere, spesielt i Russland, Øst-Europa og Sentral-Asia, og da er den faglige områdekunnskapen nyttig. Samtidig er SAMPOL et studium som ikke bare forteller deg at ting er annerledes i andre land, men også hvorfor. Det har gitt meg et verdigrunnlag og forståelse som har vært nyttig i møte med andre kulturer og samfunn. I Helsingforskomitéen arbeider man også ofte med prosjekter, og det å skrive masteroppgaven har også gitt meg verdifull kunnskap i hvordan planlegge og gjennomføre et lengre prosjekt. 

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk er verdifull på arbeidsmarkedet, samtidig er det viktig å huske at studietiden er mer enn bare den formelle utdannelsen. At jeg engasjerte meg i studentforeninger som Studvest og Studentersamfunnet, i tillegg til studiene, tror jeg har gjort meg mer konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Når man utdanner seg som statsviter er det ikke ett konkret yrke som venter deg. Det er mange muligheter, og utfordringen er ofte å finne ut hvordan du kan bruke utdannelsen for å gripe disse mulighetene. 

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb?

Skaff deg kommunikasjonserfaring gjennom et medium, om det er å engasjere seg i studentmediene, opprette en blogg, eller skrive kronikker for avisene. Erfaring med kommunikasjon er nyttig uansett hvor du havner, og engasjement utenom studiene tror jeg er avgjørende. Følg med, og hiv deg med i, samfunnsdebatten. Ikke vær redd for å si din mening og vær samtidig åpen for andres meninger. Til slutt, kom deg ut av komfortsonen og oppsøk nye utfordringer, det har i alle fall hjulpet meg mye i å utvikle meg personlig.