Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
PRAKSIS

Forstår eget fag bedre etter arbeidspraksis

Maja Nilsen har høsten 2017 vært praksisstudent hos Næringsseksjonen i Bergen kommune. Her skriver hun rapport om innovasjon i europeiske byer, og får brukt sin europakunnskap i praksis.

Hovedinnhold

På en generell basis har jeg hatt svært stor nytte av min forståelse for samfunn, og evnen til å analysere og drøfte ulik informasjon.

Hvorfor valgte du praksis?

Jeg valgte praksis siden jeg ønsket å bruke mine frie studiepoeng på noe relevant for veien videre. Jeg ønsket meg relevant arbeidserfaring, samt å få et innblikk av hva livet etter studiet byr på.

Hva var det beste med praksisplassen din?

Mentoren min og kollegaene mine har vært svært hyggelige! Jeg har arbeidet med spennende og diverse oppgaver og lært helt utrolig mye nytt. Det er vanskelig å bare velge ut en ting, da jeg alt i alt har vært fornøyd med oppholdet.

Hva er det mest utfordrende?

Det mest utfordrende har vært omstillingen fra studentlivet. Som student er man kun ansvarlig for egen læring. På en arbeidsplass vil andre bli påvirket av hvordan man gjennomfører sine arbeidsoppgaver. Derfor må man være mer disiplinert. Dette er jo på en annen side en sunn erfaring og ha med videre.

På hvilken måte får du brukt din studiekompetanse i praksis?

Jeg føler jeg har fått anvendt kunnskapen min fra studiene på mange forskjellige måter. Av de forskjellige arbeidsoppgavene mine har jeg vært innom temaer fra nesten alle fag jeg har hatt som student ved Europastudier. På en generell basis har jeg hatt svært stor nytte av min forståelse for samfunn, og evnen til å analysere og drøfte ulik informasjon. Noe annet jeg syns er spennende å se er hvordan jeg føler at jeg nesten forstår faget bedre etter å ha fått anvendt kunnskapen min i praksis. Et eksempel på dette er faget «Europa etter 1945: Ressurser, økonomi og demografi.» Ved å arbeide med næringsliv har jeg fått en økt forståelse for økonomi og hvordan næringslivet samhandler med andre institusjoner. Dette viser hvor gunstig kunnskapsvekslingen mellom og elev og bedrift er.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?

Uten tvil! Jeg kan ikke se for meg noe mer fornuftig og lærerikt og bruke sine frie studiepoeng til.

(Denne artikkelen ble publisert i 2018 eller tidligere)