Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksis

Et hav av muligheter

Høsten 2017 har sampol-student Hanne Nesbø vært i praksis hos Maritime Bergen, en nettverksorganisasjon for den maritime næringen i Bergensregionen. Det gikk så bra at hun etter endt praksis nå er blitt ansatt som prosjektmedarbeider.

Hovedinnhold

Hvorfor valgte du praksis?

Jeg valgte å søke meg til praksisfaget for å se hvordan kunnskapen fra bachelorprogrammet i sammenliknede politikk kunne brukes i arbeidslivet. Praksisfaget gir deg også erfaringer som er svært fordelaktig når en skal søke fremtidige stillinger.  

Hva var det beste, og hva var det mest utfordrende med praksisplassen din?

Jeg har fått anledning til å jobbe sammen med utrolige dyktige personer, som har gitt meg muligheten til å utvikle meg gjennom positive tilbakemeldinger og frihet under ansvar. Jeg har lært at å takke ja til nye utfordringer er en ekstremt god læring  og en forutsetning for å utvide egen kompetanse. Som student på universitetet er man vant til å forholde seg til seg selv. I arbeidslivet må man i større grad må ta hensyn til andres oppfatninger og synspunkter. Slike situasjoner gjør at en som student får god trening i å argumentere og reflektere rundt egne standpunkt.

Det mest utfordrende med praksisoppholdet var å stole på egen kompetanse i starten av oppholdet. Jeg fikk tidlig mye ansvar og det tok noen uker før jeg følte meg helt komfortabel i mine arbeidsoppgaver.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut for deg, og hvilke arbeidsoppgaver har du hatt?

Under hele mitt praksisopphold har jeg hatt svært varierte dager avhengig av om vi har deltatt på eller avholdt arrangementer. Mine faste arbeidsoppgaver har vært å oppdatere sosiale medier, skrive nettsaker for nettsiden, samt å delta på møtevirksomhet. Maritime Bergen har 120 medlemsbedrifter og jeg har dermed fått delta på flere bedriftsbesøk. Slike besøk har vært veldig kjekt, mye grunnet at man kommer tettere på bedriftenes utfordringer og virkelighet.

Er det noe du har vært med på som du vil huske spesielt godt?

Jeg deltatt og medvirket på en rekke arrangement denne høsten. Jeg vil trekke frem valgkampsdebatten ble avholdt i august. Min rolle i forkant av debatten var å drive research rundt de deltakende partienes maritime politikk, samt utforme spørsmål som skulle brukes under debatten. Arbeidet med valgkampsdebatten gjorde at jeg tidlig fikk bred innsikt i en næring som jeg i utgangspunktet hadde svært begrenset kunnskap om. Denne kunnskapen viste seg å være svært nyttig gjennom hele praksisperioden og gav meg større forståelse av ulike problemstillinger og begreper som ble diskutert i møter. Maritime Bergen arrangerer også "kvinner i kuling", et arrangement med fokus på kvinner i næringen. Det var utrolig inspirerende å høre på dyktige foredragsholdere, samt komme i kontakt med ivrige studenter og ressurskvinner. Oppsummert har jeg hatt noen utrolig spennende arbeidsdager hos Maritime Bergen, og jeg vil savne det hyggelige arbeidsmiljøet.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?

Jeg vil uten tvil anbefale å søke seg til emnet! Praksistilbudet er en unik mulighet som vi har her på fakultetet, og er uvurderlig erfaring som du garantert kommer styrket ut av. Etter mitt praksisopphold i Maritime Bergen sitter jeg igjen med erfaringen av at det finnes et hav av ulike arbeidsmuligheter for en student i sammenliknende politikk.

Hanne har vært ansvarlig for å utforme et forslag til hvordan et juridisk praksisfag knyttet til den marine næringen kan se ut. Det er dette prosjektet hun fortsatt skal jobbe med ut 2017.