Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Hovedinnhold

Se publikasjonsdetaljer i BORA.

 

Abel, John: "Addressing the Gender Blindness of Decommodification". Adapting decommodification to the paradox of female decommodification

Bakerød, Ida Karine Aarhus: EXTENDING THE TOOLBOX OF FOREIGN AID - A study of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund)

Bjerke, Marielle Veneranda: Bistand for utvikling. Effekten av handelsrelatert bistand på økonomisk utvikling i land sør for Sahara

Bjørkli, Hans-Petter: Arctic Governance: Understanding the geopolitics of commercial shipping via the Northern Sea Route

Bjørknes, Ole: Den synlige hånd; Når markeder svikter og staten må gripe inn. - En komparativ case studie av hvordan tyske og britiske myndigheter hjalp sine banker under finanskrisen i 2008 og 2009

Bjørnebekk, Olav Laug: «En kamp mellom stridende interesser»: Analyse av dommeradferd i økonomiske saker for Norges Høyesterett 1963-2014

Broderstad, Troy Saghaug: A meta-analysis of income and democracy. Why we still have not reached consensus after 60 years of research

Danbolt, Bjørn Kristian: “Don’t mess with Texas”: A Quantitative Study of Party Polarization, and the Constituencies’ Effect on Legislators’ Ideology within the Congressional Delegation from Texas in the United States House of Representatives

Fantoft, Amalie Statland: Motiv for fiskeribistand. En kvalitativ analyse av to norske bistandsprosjekt til fiskerisektoren

Grimen, Sara: Underholdskravet: En ulv i fåreklær? En komparativ analyse av motivene bak endringene av underholdskravet ved familiegjenforening

Hagen, Sunniva: Inter-gruppe kontakt og verknaden på tillit og toleranse. Gjev inter-gruppe kontakt meir positive oppfatningar av utgrupper og definerte andre?

Helle, Belinda Gloppen: Veien til økt kvalitet. Internasjonalisering av norsk høyere utdanning

Helliesen, Mari Skåra: In Science We Trust, Through Ideology We Look: Explaining Climate Change Attitudes in Norway

Jerve, Eivind: Explaining Scottish and Catalan Secessionist Mobilization in the Framework of the EU. A Comparative Case Study of Minority Nationalist Mobilization in Scotland, Catalonia, Wales and the Basque Country

Kalheim, Roald Buene: Statsvennlighet i Norges Høyesterett. En flernivåanalyse av saksegenskapers påvirkning på dommernes vota i sivilsaker mellom staten og private parter 1963-2014

Kastet, Marie Therese Manum: Media effects on opinions about climate change mitigation and the Norwegian petroleum industry

Liset, Kristin: Sivilt og militært samarbeid. Responstid og responskvalitet

Løvereide, Elise: Fra hersker til snorklipper – da monarkiene forsvant. Monarki som historisk- politisk regime i Europa 1900- 2015

Petrova, Ivanna Vladimirovna: Voter aligments in a dominant party system: The cleavage structure of the Russian Federation

Realfsen, Frode: Swiss and Norwegian regions in Brussels: How and why do the regions of associated member-states of the EU mobilize in Brussels?

Roaldsnes, Andreas: Economics, Politics and Young Males. Root Causes of Terrorism on the Aggregate Level in Europe

Sandvik, Maria Dyrhol: "Balansekunstnerne" - Utforskende casestudie av ideologiske tankesmier i Norge

Sonnenberg, Kristian: Når det gjelder som mest. En studie av tillit til myndigheter for å håndtere terrorangrep i Norge

Stav, Silve: Hvordan påvirker partikoalisjoner utformingen av lokal klima- og miljøpolitikk. - En casestudie av bompengevedtaket for Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø

Thomassen, Astrid: How do trade unions contribute to democratization? A study of three teacher trade unions in Sri Lanka

Vik, Ole Henrik Hunstad: A changed welfare-state: Sweden through the 1980s. How the organization of labor unions and politics matter for economic performance