Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Hovedinnhold

Se publikasjonsdetaljer i BORA.

 

Dolve, Maria Helena Meyer: Rough Aid? An econometric analysis of Chinese development aid`s effect on good governance in Sub-Saharan Africa

Eide, Hege Gotteberg: Bosetting av flyktninger: Kommunene i et krysspress

Eikeland, Jonar: The Dark Side of the Welfare State - Is the carceral state slowly replacing the welfare state?

Eriksen, Siri Svanemyr: The Politics of EU Asylum Policy. A comparative study of decision-making before and after the 'refugee crisis'

Hamre, Lina: Mange politiske mål på få mål jord. Ein analyse av partipolitikkens rolle i forvaltinga av norske jordressursar

Heggen, Magnus Nedrelid: Skattereforma av 1992: Nyliberale idear med sosialdemokratiske briller

Horne, Helene Lefdalshjelle: Økonomiske sanksjonar: I endring?

Høglund, Andreas: The Implementation of the Dublin regulations in Greece, Italy and Spain

Kjølen, Anders: How the Catholic Church Influences Italian Politics

Knapskog, Arild: Roads to Autonomy: Similar paths, different outcomes in two Inuit regions

Langaas, Runa Falck: New Policies, Old Attitudes? - Discrimination against Roma in Norway

Lunde, Sondre Oftung: Å ta klimasaken i egne hender Samstyring, læring og eksperimentering i den norske kommunesektoren gjennom Klimapartnere Hordaland. Hva oppnås?

Machrouh, Mona: Understanding the Different Outcomes of the Arab Uprisings: A Comparison of Egypt and Tunisia

Orban, Philippe Aleksander: Horizontal Reciprocal Radicalization: A comparative analysis of two cases in a Norwegian context

Pedersen, Siri Hansen: Økonomisk globalisering og europeeres vurdering av demokrati: En flernivåanalyse av 29 land i tidsperioden 2002-2012

Raa, Lasse Andre: Distribution effects of central bank independence: A panel data analysis of 134 countries between 1980 and 2012

Rød, Mariana Qamile: From Guerillas to Cabinets - A Study of the Development of Post-War Political Parties in Kosovo

Sundt, Jørgen Aagedal: Hva påvirker staters klimapolitikk?

Verling, Espen Haugsvær: Aid Effectiveness - A Multistep Instrumental-Variable (IV) Approach