Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Vitnesbyrd

Forsker II ved Uni Research Rokkansenteret

Ole Martin Lægreid leverte sin masteroppgave ved Institutt for sammenliknende politikk i 2011. Han jobber nå som forsker ved Uni Research Rokkansenteret, og tror Sampols gode rykte er til god hjelp for uteksaminerte kandidater som skal ut på arbeidsmarkedet.

Hovedinnhold

Jeg tenkte en master i Sampol ville gi meg forståelse av det samfunnsvitenskapelige metodiske håndverket, og at dette kan anvendes i mange jobber.

Hvor jobber du nå / hva jobber du med?
Jeg jobber som forsker for Uni Research Rokkansenteret. Dette er et samfunnsvitenskapelig forskningssenter og mitt fagfelt er klimapolitikk med hensyn til utslippsreduksjoner og klimatilpasning.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med min jobb er at jeg kan arbeide med viktige problemstillinger og produsere samfunnsnyttig forskning, samt at jeg kan utnytte og videreutvikle min forskerkompetanse. Disse aspektene ved jobben er stort sett utfordrende på en god måte. De negative utfordringene handler om et usikkert arbeidsmarked og avhengighet av prosjektmidler.

Hvorfor valgte du å studere sammenliknende politikk (sampol)?
Det var litt tilfeldig at jeg begynte på Sampol, men jeg hadde inntrykk av at det var et seriøst og overkommelig studium. Jeg valgte å fortsette med master fordi jeg syntes det var interessant å forsøke å forstå årsakene til politiske beslutninger og hvorfor visse samfunn fungerer bedre enn andre, og fordi jeg ønsket en jobb som samfunnsforsker. Jeg tenkte også at en master i Sampol ville gi meg forståelse av det samfunnsvitenskapelige metodiske håndverket og at dette kan anvendes i mange jobber.

Hvordan har utdannelsen din hjulpet deg i å få jobben du har nå? På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?
Mastergrad i et samfunnsfag var direkte relevant som kriterium for å søke stipendiatstilling i statsvitenskap og man må ha doktorgrad i et samfunnsfag for å jobbe i den forskerstillingen jeg har nå. I mitt arbeid har jeg dratt nytte av erfaringene fra et selvstendig studium under mastergraden, praktisk kunnskap om statistikkbehandling og analyse, samt forholdsvis bred kunnskap om forskningsemnene i sammenlignende politikk.

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?
Jeg tror at Sampol er kjent som et seriøst institutt, i hvert fall i Skandinavia, og det hjelper om man vil søke en stipendiatstilling. Ved siden av forskningssektoren virker det som at det finnes en del jobbmuligheter i offentlige myndigheter, konsulentbransjen og diverse andre bransjer.

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb?
Det er lurt å velge et forskningsområde som andre forskere er interessert i. Særlig på det instituttet du søker deg til. Også bør du benytte deg av trendy metoder.