Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksis

En gull verdt erfaring

Kainat Imtiaz Tararr er dette vårsemesteret studentpraktikant hos NAV Hordaland. Her skal hun skrive rapport om NAVs ungdomsmottak, og trekker frem økt mestringsfølelse og interessante utfordringer som det beste med praksisen.

Hovedinnhold

Hittil i praksisløpet har jeg dratt stor nytte av evnen til å analysere, forstå og drøfte ulike samfunnsforhold.

Hvorfor valgte du praksis?

Etter et ganske tungt semester hvor jeg befant meg på biblioteket store deler av dagen begravd i MET102 og SAMPOL115 lesing, ønsket jeg meg en liten avkobling. Jeg ville teste ut kunnskapen min fra SAMPOL, og praksisordningen var den perfekte veien. Som praksisstudent får en kommet seg ut i arbeidslivet mens en fortsatt er student, og får satt det en har lært hittil i studieløpet til verks.

Hva er det beste og mest utfordrende med praksisplassen din?

Jeg er praktikant hos markedsavdelingen til NAV Hordaland. Markedsavdelingen har ansvar for tre hovedområder; anskaffelse og drift av tiltak, oppfølging av flyktninger og asylsøkere og koordinering av markedsarbeidet i Hordaland.

Det beste med praksisplassen er definitivt å kunne anvende kunnskapen min fra studiene på ulike måter. Hittil i praksisløpet har jeg dratt stor nytte av evnen til å analysere, forstå og drøfte ulike samfunnsforhold, noe MET102 spesielt har gitt meg forutsetningene til.

En annen positiv ting er den mestringsfølelsen jeg får når jeg får tildelt ulike oppgaver, som for eksempel å lage ulike surveyundersøkelser for markedskoordinatorer. Evnen til å jobbe selvstendig, analytisk og strukturert er alle egenskaper som spesielt har blitt forsterket i praksisløpet mitt hittil.

En utfordring med å være praktikant er kanskje omstillingen fra studiehverdagen til arbeidslivet. Det å gå fra en hverdag hvor man har stor frihet til å disponere tiden slik en ønsker selv, til en arbeidsdag på kontor, er uvant. Likevel er dette noe jeg tenker jeg absolutt vil dra nytte av etter endt bachelor og master, da overgangen til arbeidslivet vil være noe jeg er forberedt på. I tillegg blir en mye mer rutinert, og man får mye mer ut av dagen.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut for deg, og hvilke arbeidsoppgaver har du hatt?

En normal arbeidsdag starter klokken 09:00, gjerne med et tavlemøte eller et avdelingsmøte hvor markedsavdelingen går gjennom planen for den kommende uken. Det er ofte en del kontordager, hvor jeg enten jobber med den årlige bedriftsundersøkelsen NAV marked har ansvar for, eller andre oppgaver jeg får tildelt. Er det ikke stort annet på agendaen, jobber jeg med praksisoppgaven.

Jeg har ganske stor frihet til å kunne hekte meg på de ulike rådgiverne, da noen jobber innenfor tiltak mens andre jobber innenfor koordinering av markedsarbeidet. Arbeidsoppgavene hittil har vært ganske variert—jeg har jobbet en del med rekrutteringsavtaler, vært på bedriftsbesøk, samt vært med på å arrangere en jobbmesse som skal holdes i løpet av mars måned.

Alle praksisstudenter skriver en praksisrapport. Hva handler din om?

Jeg har valgt å skrive om ungdomsmottaket til NAV. Hovedfokuset deres er sysselsetting, markedsorientering og realitetsorientering av ungdom når det gjelder hvilke krav det settes i arbeidslivet.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?

Absolutt! Jeg er kjempe fornøyd med praksisen, og vil anbefale både NAV, og praksisfaget generelt, til alle studenter. Jeg har blitt tatt godt i mot, og får interessante og utfordrende oppgaver. SAMPOL290 tilbyr en unik mulighet til å orientere seg når det gjelder jobbmuligheter som sampol-student, og kunnskapen jeg har tilegnet meg hittil i praksisløpet, både om meg selv og om arbeidslivet generelt er gull verdt.