Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Vitnesbyrd

Partner i Corporate Communications

En typisk hverdag for Kaia Tetlie inneholder alt fra å utvikle prosjektplaner til å igangsette Snapchat-takeover. Hun anser evnen til å lære å lære raskt som den viktigste egenskapen hun tok med seg fra bachelorgraden i sammenliknende politikk.

Hovedinnhold

Etter studiene har jeg blitt overrasket over hvor mye vi kan gjøre, og hvor mange steder statsvitere får seg jobber. Gjennom sampol får man en breddekunnskap som kan være nyttig mange steder!

Hvor jobber du nå / hva jobber du med?
Jeg jobber som partner i kommunikasjonsbyrået Corporate Communications. Vi tilbyr strategisk rådgiving og operativ kapasitet innen kommunikasjon. Jeg bistår interesseorganisasjoner, private og offentlige virksomheter innen et bredt spekter av oppgaver, alt fra rådgivning, analyse, samfunnspåvirkning og prosjektledelse.


Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste med jobben min er at den er utrolig variert. Jeg har jobbet der i snart fem år og ikke en eneste dag er lik. Vi jobber med spennende kunder og mange interessante prosjekter. I løpet av en dag kan jeg være på medietrening, utvikle prosjektplaner og igangsette Snapchat-takeover. Jeg setter stor pris på å ha en fleksibel arbeidsdag og kompetente og hyggelige kolleger, det gjør at det er en glede å gå på jobb hver eneste dag. Det beste er også det mest utfordrende – det kan være krevende er å sjonglere mange prosjekter samtidig og være påkoplet til enhver tid.  

Hvorfor valgte du å studere sammenliknende politikk (sampol)?

Alle andre gjorde det! Jeg begynte egentlig på en bachelorgrad i Offentlig administrasjon og ledelse da jeg flyttet til Bergen i 2007. Etter første semester fant jeg ut at sammensettingen av fag ikke passet for meg, og omtrent halvparten av de jeg hadde blitt kjent med studerte sammenliknende politikk, så da valgte jeg å bytte. Men det var et lett valg. Jeg har alltid vært samfunnsinteressert og opptatt av politikk, så det ga seg egentlig selv. Brukte å elske O-fag.

Hvordan har utdannelsen din hjulpet deg i å få jobben du har nå? På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Å lære å lære, har vært svært nyttig. Evnen til å raskt sette seg inn i ny informasjon, dra ut essensen i det man leser og tenke kritisk, har vært til stor nytte. Politikk og kommunikasjon henger tett sammen, og sampol inspirerte meg til å ta en mastergrad i politisk kommunikasjon. Da jeg studerte sampol var jeg aktiv i Studentersamfunnet og hadde deltidsjobb på studentbokhandel. Kombinasjonen av teori og praktisk arbeid var utslagsgivende for at jeg fikk jobb i Corporate Communications da jeg var ferdig å studere.     

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Underveis i studiene hadde vi mye galgenhumor rundt at samfunnsvitere kan brukes til alt og ingenting. Jeg husker flere Karrieredager hvor jeg gikk motløs hjem – bedriftene som var tilstede ønsket seg bare økonomer, jurister eller økonomer. Etter studiene har jeg imidlertid blitt overrasket over hvor mye vi kan gjøre, og hvor mange steder statsvitere får seg jobber. Gjennom sampol får man en breddekunnskap om organisasjoner og samfunnet som kan være nyttig mange steder, som i kommunikasjonsbransjen, media, politikk, organisasjoner, forvaltning og næringslivet. Men det er viktig å påpeke at denne kunnskapen bør suppleres med praktisk erfaring. Da finner man også ut hva og hvor man ønsker å jobbe.    

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb?

Engasjer deg! Det kan ikke sies ofte nok hvor viktig det er med frivillig erfaring. Du stiller svært svakt i søknadsprosesser hvis du utelukkende kan vise til utdannelsen din. Du bør kombinere det teoretiske med praktisk erfaring, for eksempel fra studentorganisasjoner, (student-)politikk eller studentmedia. Det er også en fordel å vise til reell arbeidserfaring, enten fra sommerjobb eller deltidsjobb. Bruk det som en mulighet til å finne ut hva du liker å jobbe med og hva som motiverer deg. Da er det også lettere å finne ut av hva du vil jobbe med.

Når du har funnet ut av det bør du være litt tøff og strategisk. Ta kontakt med noen som jobber i bransjen du er interessert om og spør om tips. Benytt deg av UiBs alumni-mentorer. Det skader aldri å være frempå!