Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Masterstudier

Fra Nord Universitet til master i sampol

Mindre kull, tettere oppfølging og nivået på metodeundervisning var avgjørendre da Tonje Støver Knutsen valgte sampol som studiested for sin mastergrad.

Hovedinnhold

På masterprogrammet til sammenliknende politikk lærer man seg kritisk tenkning på et helt eget nivå

Hvor tok du bachelorgraden din?

Nord universitet (tidligere Universitetet i Nordland).

Hvorfor valgte du en mastergrad i sammenliknende politikk?

Jeg søkte på mastergrad både i sammenliknende politikk i Bergen og i statsvitenskap i Oslo. Jeg ønsket å fordype meg i statsvitenskapelige fag, fordi jeg har stor interesse for hvordan det nasjonale samfunnet og verdenssamfunnet fungerer som helhet. Jeg valgte til slutt sammenliknende politikk da UiB tar inn færre studenter på masterprogrammet sitt enn UiO, noe som sa meg at man ville kunne få tettere oppfølgning og mulighet til å diskutere og lære av professorer på et annet nivå enn på UiO. I tillegg fokuserer sammenliknende politikk på metode på et annet nivå enn andre universiteter med samme studieretning i Norge, noe som gjør at masteroppgaven kan bli et produkt man kan være veldig fornøyd med.

Hvordan har overgangen fra bachelor til master vært?

Rent faglig har overgangen fra bachelor til master vært noe krevende ettersom masterfagene selvsagt stiller høyere krav til studentene. Fagene er helt overkommelige men det er viktig at man bruker de medstudentene og det apparatet man har rundt seg for å kunne gjennomføre på en tilfredsstillende måte. Hvis du har bachelor fra et annet universitet enn fra UiB vil det være ekstra krevende å ta masteren sin på sammenliknende politikk. Det er mange ”selvsagte” ting som professorer og studenter tror at alle vet når de kommer som masterstudent il UiB. Hvor ulike lesesaler og forelesningsrom befinner seg, hvordan man skal manøvrere seg rundt i programmet Stata, ulike referanser til fag på bachelorprogrammet og lignende. Her må man spesielt være god på å involvere seg selv, og til å spørre om hjelp hvis man lurer på noe.

Trekk frem et særlig godt emne du har tatt. Hva gjorde dette emnet interessant? 

Det mest spennende, og for meg utfordrende, faget har vært SAMPOL328 Lawfare: Law as Political Strategy. Å kombinere juss og statsvitenskap er en ny tankemåte jeg ikke tidligere har anvendt, og for meg var dette veldig spennende og lærerikt. Kurslederne gjennomfører kurset på en smart og gjennomført måte med både individuelle oppgaver og prosjekter hvor man må samarbeide med andre.

Hva er den viktigste kompetansen du utvikler som masterstudent i sammenliknende politikk? 

Som student generelt lærer man seg kritisk tenkning ved å gå på universitet. Dette er noe jeg mener er det viktigste man får ut av studietiden. På masterprogrammet til sammenliknende politikk lærer man seg kritisk tenkning på et helt eget nivå. Det som er utfordrende i statsvitenskapen er jo at ingenting er helt riktig, det er utallige sider av saken, og det er aldri to strek under svaret. På sammenliknende politikk lærer man seg å argumentere for hvorfor man gjør som man gjør, hvordan man skal være veldig kritiske til kilder, og hvordan man kan bruke mindre prosesser og caser til å forstå en større helhet. I tillegg lærer man å være kritiske til bruken av metode, og hvordan man på best mulig måte bruke, og kombinere, kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode.

Har du planer for hva du skal gjøre når du er ferdig med mastergraden? 

Jeg har tenkt til å ta PPU i Bergen eller i Oslo når jeg er ferdig med mastergraden. Jeg ønsker muligheten til å kunne undervise på videregående skole når jeg er ferdig med å studere, og jeg vet at hvis jeg først begynner i fast jobb så vil det være vanskelig å kunne ta PPU ved en senere anledning med tanke på praksis. I tillegg jobber jeg som språkvasker og korrekturleser, og er dermed interessert i språk og den pedagogiske bruken av språk i skolen.

Mange skal søke på masterprogram før 15. april. Hva bør de tenke på?

Velg det masterprogrammet du velger fordi du synes det virker spennende og gøy. Det er viktig å være motivert for å studere for masterprogram krever en del av deg som student. Jeg anbefaler allikevel at man har en jobb ved siden av, og at man driver med fritidsaktiviteter. Dette har gjort meg til en mer strukturert student som utnytter tiden godt når jeg har anledning til å studere.

 

==============================================================

  • Masteropptaket 15. april

Søknadsskjema finner du via informasjonsidene for masteropptaket.

  • Jobbmuligheter

Se hva ferdige sampolkandidater jobber med.

  • Studentliv i Bergen

I Bergen finner du en studentforening for alt!

Se Studentsidene våre for praktisk informasjon om studentlivet.

  • Har du spørsmål?

Send e-post til studieveileder@isp.uib.no 

  • Har du bachelorgrad fra et annet universitet/en annen høyskole

Her er en liste over bachelorgrader som kvalifiserer deg til masteropptaket