Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Vitnesbyrd

EU rådgiver ved Høgskolen i Sørøst Norge

Siri Svanemyr Eriksen leverte sin masteroppgave ved Institutt for sammenliknende politikk i 2017, og jobber i dag som EU rådgiver. I løpet av studietiden var Siri seminarleder i metode og engasjerte seg i Sampolkonferansen, erfaringer hun anbefaler varmt til nåværende studenter.

Hovedinnhold

Jeg ble anbefalt Sampols masterprogram fremfor tilsvarende programmer i Norge og følte absolutt at det levde opp til forventningene mine.

Hvor jobber du nå / hva jobber du med?
Jeg jobber som EU rådgiver for Høgskolen i Sørøst Norge (HSN) og Vestfold Fylkeskommune. HSN er min hovedarbeidsgiver og her er jeg ansatt i Seksjon for forskning og innovasjon. Min hovedoppgave er å være en støttespiller for våre forskere som ønsker å søke ekstern finansiering til sine prosjekter gjennom programmer som EUs forskning og innovasjonsprogram Horisont 2020.

I Vestfold fylkeskommune har jeg blant annet ansvaret for et kompetanseprogram for ansatte om muligheter for å bruke EUs programmer til å bidra til økt innovasjon innen fylkeskommunens ansvarsområder.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben min er nok at jeg ofte får nye utfordringer som gjør at jeg stadig kan utvikle meg i min stilling. Jeg får jobbe med mange ulike mennesker som har lang fartstid innen sitt fagfelt. Dette gir meg både innsikt i en rekke områder jeg ikke kjenner til fra før, og samtidig motiverer det til en dag å ta en videreutdannelse. I tillegg er det en jobb hvor jeg har stor fleksibilitet i min egen hverdag, jeg får reise mye og ingen dager er like. Den største utfordringen i min jobb er nok å prioritere sin egen tid. Det er mange prosjekter og oppgaver gående parallelt, og man må hele tiden prioritere noe over noe annet.

Hvorfor valgte du å studere sammenliknende politikk (sampol)?
Jeg valgte masterprogrammet i sammenliknende politikk av to grunner. Først ønsket jeg et masterprogram hvor akademisk utvikling stod i fokus og som tilbød gode metodefag. Jeg likte at selve masteroppgaven ga 60 studiepoeng og at man dermed fikk et helt år til å jobbe selvstendig og fordype seg i sitt arbeid. I tillegg var jeg på utkikk etter et masterprogram hvor det var relativt små klasser, dette følte jeg muliggjorde at vi fikk delta aktivt i forskergrupper og dermed fikk god innsikt i fagfeltet til de ansatte på instituttet. Jeg ble anbefalt dette masterprogrammet fremfor tilsvarende programmer i Norge og følte absolutt at det levde opp til forventningene mine.

Hvordan har utdannelsen din hjulpet deg i å få jobben du har nå? På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?
Det er mange ting jeg har lært på min masterutdannelse i Sampol som jeg drar nytte av i min egen arbeidshverdag. Noe av det viktigste er kanskje utviklingen av min egen masteroppgave fra en idé til det endelige forskningsprosjekt, dette er uvurderlig kunnskap for meg når jeg i dag jobber med forskere og deres prosjekter. I tillegg gjør studiet det mulig å fordype seg i sine interesseområder, og jeg fikk fokusere mye på EU både i min egen oppgave og som seminarleder. Dette drar jeg direkte nytte av i dag.

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?
Ja, absolutt. Det er flere som har en mastergrad i dag enn tidligere, men fordelen med utdannelsen på Sampol er i mine øyne et stort fokus på både kvalitativ og kvantitativ metode. I tillegg skiller man seg noe ut fra andre masterstudenter ved at man skriver en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb?
For meg har studiene vært viktige, men like viktig er også det man gjør utenom studiene. Jeg anbefaler masterstudenter å være seminarledere i MET102, da det å lære bort metode til bachelorstudenter har vært like viktig for meg og min egen faglige utvikling som noe annet. Vær gjerne også seminarledere i andre emner som interesserer deg, eller ta et utenlandsopphold om mulig. Er du interessert i EU så søk deg gjerne til en praktikantstilling ved et av de mange norske (eller europeiske) kontorer i Brussel. Til slutt vil jeg på det varmeste anbefale å ta frivillige verv, og er du masterstudent ved Sampol anbefaler jeg å jobbe med Sampolkonferansen. Man lærer veldig mye og det er veldig moro!

Publisert av Mariana Q. Rød

(Denne artikkelen ble publisert i 2018 eller tidligere)