Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksis

Et innholdsrikt semester i hjertet av Europa

Muligheten til å få arbeidspraksis i en 100 % stilling og 30 studiepoeng i samme slengen gjorde at Eivor Kolberg valgte SAMPOL291. På UiBs Brusselkontor skriver hun oppgave om hvordan et av punktene i EUs neste rammeverksprogram for forskning og innovasjon best kan komme UiB til nytte.

Hovedinnhold

Muligheten til å være praktikant et semester, samtidig som jeg fikk studiepoeng, var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg.

Hvorfor valgte du praksis?

Jeg valgte praksisfaget fordi jeg ønsket en litt annerledes studiehverdag. Jeg hadde fått anbefalinger fra andre studenter, og hadde i grunn bestemt meg relativt tidlig for å utnytte tilbudet om å jobbe som praktikant. Sammenliknende politikk er et teoritungt studium, og jeg ønsket å gjøre noe annerledes for å få en bedre innsikt i hva jeg kan bruke studiekompetansen min til. Muligheten til å være praktikant et semester, samtidig som jeg fikk studiepoeng, var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg.

Grunnen til at jeg ønsket praksis ved Universitetet i Bergen sitt Brusselkontor var fordi jeg så på det som en utrolig god mulighet til å få internasjonal erfaring. Brussel er en by hvor det skjer utrolig mye, og er veldig spennende siden de ulike EU-institusjonene er her. Å få lære mer om UiB sin rolle på den europeiske arena virket veldig spennende. I tillegg hadde jeg den innstillingen at når jeg først skulle ha praksis, ville jeg gjøre det 100%.

Hva er det beste og mest utfordrende med praksisplassen din?

Jeg har trivdes veldig godt hos UiB sitt Brusselkontor. Det beste har vært alle eventene, seminarene, konferansene og møtene jeg har fått muligheten til å delta på. Det er utrolig interessant, og jeg har lært mye. Jeg har fått kunnskap og erfaringer jeg ikke hadde fått på lesesalen, og muligheten til å møte og bygge nettverk med mange interessant mennesker fra hele verden. I tillegg har jeg trivdes veldig godt på kontoret der jeg fra dag en har blitt tatt godt imot og blitt behandlet som en kollega. Oppgavene mine har vært meningsfulle og utfordrende.

I begynnelsen var det en utfordring å sette seg inn i jobbsituasjonen med tanke på at jeg hadde begrensede forkunnskaper. Kontoret fokuserer i stor grad på forskning og innovasjon opp mot EU sitt største fundingprogram til nå, Horizon2020. Det å bli kjent med terminologi, sette seg inn i programmet, og erfare hvordan dette fungerer når det kommer til de ulike EU-institusjonene – hvilke er relevante for oss og hvorfor, var selvfølgelig viktig, men også utfordrende. Det var mye nytt, og jeg brukt en god stund på å sette meg inn i alt. En annen utfordring var når jeg deltok på eventer om spesifikke temaer hvor det fort ble veldig faglig teknisk. Jeg skulle ofte skrive en rapport i etterkant til UiB, og det å plukke ut den viktigste informasjonen var ikke alltid like enkelt. Jeg har blant annet deltatt på alt fra konferanse om akvakultur til kreftforskningens påvirkning på det nye rammeverksprogrammet for forskning og innovasjon

Noe som både har vært bra, men også krevende, var at jeg fikk en stor mengde frihet og tillit til å sette opp dagen min som jeg ville. Jeg hadde visse oppgaver jeg måtte gjennomføre, men ingen satte arbeidstider – med unntak om det var eventer og møter jeg skulle delta på. Denne muligheten til å jobbe selvstendig har vært både befriende og lærerik, men også utfordrende, ettersom jeg måtte prioritere selv og tenke lenger frem i tid på kommende arbeidsmengde.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut for deg, og hvilke arbeidsoppgaver har du hatt?

Dagene var varierte, og jeg hadde egentlig ingen «normal arbeidsdag» fra ni til fire. En dag kunne det være mye å gjøre med eventer, møter osv. Andre dager kunne være kontordager der jeg ofte jobbet med praksisrapporten min.

Jeg har hatt varierende arbeidsoppgaver. Blant annet å dra på konferanser, seminarer og møter som var av interesse for UiB og skrive notater og lage rapporter som ble sendt til relevante aktører ved Universitetet. Jeg har vært ansvarlig for sosiale medier (Facebook, Twitter), fulgt opp og laget sammendrag av policydokumenter, representert UiB i møter. I tillegg har jeg hatt praktiske oppgaver rundt besøk eller arrangementer vi har vært en del av. Jeg holdt foredrag om det nye rammeverksprogrammet for forskning og innovasjon (FP9) til en gruppe som var på besøk fra UiB.  

Alle praksisstudenter skriver en praksisrapport. Hva handler din om?

UiB sitt Brusselkontor fokuserer som nevnt på på forskning og innovasjon. Målet for kontoret er blant annet å representere og synliggjøre UiB på den europeiske arena, og dermed få muligheten til innflytelse. En av metodene Universitet i Bergen tar i bruk, sammen med flere andre universiteter og institusjoner, er å skrive såkalte «Position papers». Et «position paper» er enkelt sagt et dokument som kommer med tilbakemeldinger, meninger og anbefalinger fra en eller flere institusjoner på, i vårt tilfelle, områder som angår forskning og innovasjon. UiB har blant annet vært med i samarbeid om et position paper til en rapport kalt «the Report of the independent High-Level Group on maximazing the impact of EU Research & Innovation Programmes». Jeg har i stor grad fulgt utviklingen til det neste rammeverksprogrammet for forskning og innovasjon (Framework Program 9) fra min første uke på kontoret. Dermed ble det et veldig naturlig valg å selv prøve å skrive et position paper på ett av områdene som dette rammeverket inkluderer. Jeg skriver da ulike anbefalinger og tilbakemeldinger på området som heter «Global Challenges», og fokuserer på undergruppen kalt «Inclusive, resilient and secure societies» med UiB sine interesser i fokus.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?

Jeg vil absolutt anbefale praksis til andre studenter! Det er en utrolig god mulighet til å få teste seg selv i en arbeidsdag som er veldig annerledes fra den man har som student. Jeg vil også spesielt anbefale SAMPOL291 (utlandet). Her får du jobbe i 100% stilling, og virkelig satt deg inn i arbeidsoppgavene. Har man tanker om å jobbe mer internasjonalt senere er dette en veldig fin måte å få et lite innblikk.

Jeg vil også spesielt anbefale å søke hos Universitetet i Bergen sitt Brusselkontor. Jeg har trivdes utrolig godt, hatt en spennende og variert hverdag, blitt lyttet til og behandlet som jevnbyrdig kollega på kontoret. Det er også så interessant å få delta på eventer overalt i Brussel, og det er veldig stas når det foregår i Parlamentet. Praktikantmiljøet her nede er veldig godt, og det er mange sosiale begivenheter. Brussel ligger også sentralt plassert i Europa, og på fridager har man muligheter til å besøke andre omkringliggende byer og land.

Muligheten til å få studiepoeng samtidig som man får arbeidserfaring utgjør en fantastisk mulighet som jeg anbefaler alle å ta i bruk! Har du spørsmål, ikke nøl med å sende meg en melding på Facebook eller mail (eivor.kolberg@student.uib.no).

 

Publisert av Mariana Q. Rød

(Denne artikkelen ble publisert i 2018 eller tidligere)