Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Karriere

Rådgiver ved Enhet for kulturformidling og deltakelse

Den kritiske tenkingen og argumentasjonsteknikken, er det Vincent Mrimba i størst grad har tatt med seg fra mastergraden i sammenliknende politikk inn i arbeidslivet. Men den brede samfunnskunnskapen man tillegner seg, mener han kan brukes overalt.

Hovedinnhold

Utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk er et godt valg, som åpner mange dører

Hvor jobber du nå / hva jobber du med? Jeg jobber på Ny-Krohnborg senter for oppvekst, kultur og idrett som senterkoordinator. Jeg jobber mest med å koordinere aktiviteter etter skoletid i området, og å fungere som bindeledd mellom kultur, idrett og skole gjennom rådgivning og tilrettelegging.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende? Jeg har stor fleksibilitet i arbeidet, og kan komme med innovative idéer. Jeg har støttende kollegaer, og på grunn av gode resultater vil mange kopiere modellen vår og lære av den. Det mest utfordrende er at jobben er veldig personavhengig, slik at jeg jobber veldig mye.
 

Hvorfor valgte du å studere sammenliknende politikk (sampol)? Fordi jeg elsker politikk og vitenskap! Utdannelsen har dessuten et godt rykte, dyktige foredragsholdere og vi hadde gode diskusjoner. Jeg synes det er det beste miljøet på universitetet.
 

Hvordan har utdannelsen din hjulpet deg i å få jobben du har nå? På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng? Utdannelsen dekker et bredt spekter, med kunnskap som passer overalt. Jeg kan tilnærme meg problemstillinger kritisk, sammenlikne alternativer og dermed ha et godt grunnlag for å velge det jeg tror er det beste alternativet i en sak. Man lærer også å argumentere godt for det man mener. 
 

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?
Ja, i veldig stor grad!

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb? Jeg vil si at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk er et godt valg. Den åpner mange dører, og man får kunnskap på forskjellige fronter.