Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Karriere

Rådgiver i Zynk

Etter en bachelor i Europastudier og master i sampol, dro Andreas Høglund til Brussel som praktikant før han endte opp i Norge igjen som rådgiver i kommunikasjonsbyrået Zynk. Kombinasjonen av metodekunnskap og samfunnsforståelse er han sikker på er verdifull kunnskap for mange arbeidsgivere.

Hovedinnhold

Spesielt kunnskap om EU som vi lærer på Europastudier og som jeg skrev masteroppgave om har hjulpet meg i å få denne jobben - vi har mange kunder som jobber opp mot EU.

Hvor jobber du nå / hva jobber du med?
Jeg jobber som rådgiver i kommunikasjonsbyrået Zynk. Vi tilbyr strategisk analyse- og rådgivning til organisasjoner, bedrifter og myndigheter. Jeg jobber med samfunns- og myndighetskontakt med fokus på analyse og kommunikasjonsrådgivning til aktører i offentlig og privat sektor.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste er å kunne jobbe med ulike typer kunder med forskjellige problemstillinger og behov. Ingen oppdrag er like og derfor må vi alltid klekke ut nye løsninger, variasjonen gjør alltid arbeidshverdagen interessant.

Hvorfor valgte du å studere sammenliknende politikk (sampol)?
Etter en bachelor i europastudier hadde jeg lyst til å bygge videre på utdannelsen derfor var en mastergrad i sampol det mest naturlige valget. Sampol har også et sterkt faglig fokus på metode, noe jeg ønsket å bli bedre på.

Hvordan har utdannelsen din hjulpet deg i å få jobben du har nå? På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?
Kunnskapen om politiske prosesser og institusjoner i land og organisasjoner har vært helt avgjørende. Spesielt kunnskap om EU som vi lærer på europastudier og som jeg skrev masteroppgave om har hjulpet meg i å få denne jobben, vi har mange kunder som jobber opp mot EU som trenger denne og annen statsvitenskapelig kompetanse.

I Zynk bruker vi stordataverktøyet Q-ball for å analysere trender og holdninger i samfunnet. Kvantitativ metode som det er mye fokus på i mastergraden til sampol har vært utrolig nyttig for å forstå hvordan vi kan bruke stordata på nye og spennende måter og hjelpe kundene våre.

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?
Absolutt! Kombinasjonen av metodekunnskap og samfunnsforståelse som man tilegner seg i studiene er verdifull kunnskap for mange arbeidsgivere. Man skiller seg også ut med en mastergrad fra sampol der vi har en 60 poengs masteroppgave der man virkelig kan fordype seg i et tema og bruke forskningsmetode på et høyt nivå.

Tidligere har jeg også hatt praktikantopphold ved Norges delegasjon til EU og Stavangerregionens Europakontor, begge i Brussel. Det hadde jeg ikke fått uten en solid statsvitenskapelig kompetanse fra studiene ved instituttet.

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker en tilsvarende jobb?
Tør å gå utenfor komfortsonen din! Om det er å bli med i en studentorganisasjon man ikke kjenner noen i, dra på utveksling til et land der man ikke kan språket eller ta frie studiepoeng i et emne utenfor sampol. Selv var jeg med i Studentersamfunnet, dro på utveksling til USA og Frankrike og tok studiepoeng i filosofi. Alt har gitt meg mer faglig og sosialt påfyll utover studiene og styrket CVen.

Hvis man ønsker en jobb i kommunikasjonsbransjen er det beste tipset å engasjere seg i en studentorganisasjon. Bruk muligheten til å lære om organisasjons- og kulturliv i studentbyen og samtidig ha det gøy!

(Denne artikkelen ble publisert i 2020 eller tidligere)